Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Teodor
Nazwisko: Ptaszek
Miejsce urodzenia: Piekary Śląskie
Data urodzenia: 21-10-1929
Imię ojca: Jan
Imię matki: Elżbieta
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne. Materiały zgromadzone w związku z rozpracowaniem „Antykomunistycznej Organizacji Zbrojnej – Bóg, Ojczyzna, Nauka”, która powstała w maju 1950 i do sierpnia 1951 działała na terenie Dąbrówki Wielkiej, Brzezin Śląskich i Miotka. Głównym celem „nielegalnej” organizacji było przeprowadzanie akcji propagandowych za pomocą ulotek oraz ustne „rozpowszechnianie wiadomości krytykujących i wyszydzających ustrój Państwa Polskiego i Związek Radziecki”. Działalność grupy zakończyła się 31.08.1951 w związku z aresztowaniem, a następnie skazaniem 31.12.1951 przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach najbardziej aktywnych członków. Teodor Ptaszek występuje w materiałach sprawy w związku z podejrzeniem o przynależność do organizacji „Antykomunistyczna Organizacja Zbrojna-Bóg, Ojczyzna, Nauka”. W dniu 18.07.1956 materiały sprawy zostały zarchiwizowane pod sygn. D-I-538, a w dn. 11.10.1971 zarejestrowano pod nową sygn. 5510/II. IPN Ka 02/621 (5510/II).
Akta śledcze dotyczących popełnienia przestępstwa z art. 86 § 2 kkWP. W związku z śledztwem prowadzonym od 31.08.1951 przez PUBP w Tarnowskich Górach pod nadzorem Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Katowicach (sygn. akt Pr II 252/51) aresztowano 6 osób, podejrzanych o przynależność do „nielegalnej” organizacji mającej na celu „walkę z ustrojem Polski Ludowej”. Śledztwo zamknięto 28.11.1951. Teodor Ptaszek występuje w aktach w związku z omówieniem działalności „nielegalnej” organizacji pn. „Antykomunistyczna Organizacja Zbrojna-Bóg, Ojczyzna, Nauka”. Ww. nie został objęty aktem oskarżenia. IPN Ka 03/774 t. 1-4 (1091/III).
Opracowanie wewnątrzresortowe - charakterystyka (faktologia). Teodor Ptaszek figuruje w „Charakterystyce nr 129” dotyczącej „nielegalnej” organizacji młodzieżowej o nazwie „Antykomunistyczna Organizacja Zbrojna - Bóg, Ojczyzna, Nauka” sporządzonej w 1974 roku przez Wydział „C” KWMO w Katowicach na podstawie akt o sygn. 1091/III oraz 5510/II wytworzonych przez PUBP Tarnowskie Góry. Organizacja, która istniała w latach 1950-1951 na terenie powiatu Tarnowskie Góry liczyła 33 członków w wieku od 17 do 23 lat. Członkowie „AOZ-BON” koncentrowali się w okresie swojej działalności na sprawach organizacyjnych tj. opracowanie schematu organizacji, rozkazów i „poza obszernymi planami w zasadzie nie podjęli wrogiej działalności”. Rozpracowanie dot. „BON” zostało założone na podstawie informacji przekazanej z Posterunku MO Dąbrówka Wielka w sierpniu 1950 i było prowadzone przez PUBP w Tarnowskich Górach. Organizacja zakończyła działalność po aresztowaniu 6 najbardziej aktywnych członków, którzy w dn. 31.12.1951 wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Katowicach skazani zostali na kary od 2 do 5 lat pozbawienia wolności. Teodor Ptaszek występuje w materiałach jako członek organizacji, nie został aresztowany, nie był objęty aktem oskarżenia. IPN Ka 057/126 t. 1-2 (Charakt. 129).
.