Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bronisław
Nazwisko: Górski
Miejsce urodzenia: Osówka (ZSRR)
Data urodzenia: 16-07-1933
Imię ojca: Hipolit
Imię matki: Antonina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne sprawy prowadzonej w 1952 roku przez Wydz. III WUBP we Wrocławiu i PUBP w Trzebnicy dotyczącej "rozpracowania kontrrewolucyjnej organizacji >Armia Krajowa< działającej na terenie woj. wrocławskiego w latach 1949-1952". Bronisław Górski występuje jako członek tejże organizacji. IPN Wr 024/140 (419/II).
Akta śledztwa prowadzonego przez WUBP we Wrocławiu w 1952 roku dot. przynależności do "nielegalnej organizacji". Sprawa zakończyła się sporządzeniem przez oficera śledczego aktu oskarżenia, m.in. przeciwko Bronisławowi Górskiemu i jego przesłaniem do Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu z wnioskiem o wszczęcie postępowania karnego. IPN Wr 039/1369 (11609/III).
Akta nadzoru Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu nad śledztwem prowadzonym przez Wydz. Śledczy WUBP we Wrocławiu dot. przynależności do "nielegalnej organizacji mającej na celu obalenie ustroju Państwa Polskiego". Sprawę zakończono przekazaniem aktu oskarżenia do Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu. IPN Wr 155/50 (Pr II 389/52).
Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu z dnia 22.10.1952 uznany winnym tego, że "od jesieni 1951 r. do 14 lipca 1952 r. na terenie pow. Wołów usiłował przemocą zmienić ustój Państwa Polskiego w ten sposób, że będąc członkiem kontrrewolucyjnej organizacji pod nazwa "Armia Krajowa" kontaktował się z przywódcami tej organizacji oraz wykonywał ich polecenia", i skazany na 6 lat pozbawienia wolności oraz utratę praw publicznych i honorowych praw obywatelskich na okres 2 lat. Na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zaliczono okres tymczasowego aresztowania od 14.07.1952. Dnia 03.06.1953 Postanowieniem o zastosowaniu amnestii WSR złagodził zasądzony wyrok do 4 lat więzienia, a Postanowieniem z 30.07.1954 zwolnił warunkowo Bronisława Górskiego z reszty odbywania kary. IPN Wr 21/5208 (Sr 618/52).
Akta nadzoru nad odbywającym karę pozbawienia wolności Bronisławem Górskim, skazanym wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu z 22.10.1952 (Sr 618/52). Z akt wynika, iż ww. odbywał karę pozbawienia wolności w Więzieniach Nr 2 i 1 we Wrocławiu oraz Ośrodku Pracy Więźniów w Jaworznie, skąd został zwolniony 03.08.1954. IPN Wr 155/2158 (W 954/52).
Akta stanowią teczkę obserwacyjną wraz z kartą ewidencyjną Bronisława Górskiego przesłaną z Więzienia w Jaworznie do PUBP w Wołowie w związku ze zwolnieniem ww. z więzienia. IPN Wr 024/206 (495/II).
Opracowanie wewnątrzresortowe-faktologia sporządzone przez Wydz. "C" KW MO we Wrocławiu w roku 1975. Charakterystyka "nielegalnej organizacji p.n. >Armia Krajowa< o zabarwieniu kontrrewolucyjnym, działającej na terenie woj. wrocławskiego w okresie 1949/52", której członkiem był Bronisław Górski. IPN Wr 049/127 (F-128).
.