Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Aleksandra Maria
Nazwisko: Fenrych
Nazwisko rodowe: Fleszar
Miejsce urodzenia: Gorzów Wielkopolski
Data urodzenia: 23-04-1951
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Jerzy
Imię matki: Danuta
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia krypt. "Pomoc" nr rejestr. 14216 założona 22.02.1973 przez Wydz. III KW MO w Poznaniu w związku z dzialalnością m.in. Aleksandry Fenrych w duszpasterstwie akademickim w tzw. "Kręgu Pomocy" przy kościele oo. Dominikanów. Sprawę zakónczono z powodu niestwierdzenia wrogiej działalności. Materiały archiwalne o sygn. 9548/II zniszczono. Protokół brakowania 65/88. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia o krypt. "Pątnik" nr rejestr. 15970 prowadzona przez Wydz. III KWMO w Szczecinie w okresie 29.09.1977-21.09.1981 dotyczyła dzialalności figurantów w duszpasterstwie akademickim w Szczecinie. Aleksandra Fenrych została zarejestrowana do sprawy pod nr 16069. Materiałów archiwalnych o sygnaturze 13790/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia "Paraklet" nr rejestr. 16069 została założona 19.05.1980 przez Wydz. III KW MO w Szczecinie w związku z podejrzewaniem Aleksandry Fenrych o wspieranie grup antysocjalistycznych w środowisku klerykalnym. Aleksandra Fenrych początkowo została zarejestrowana pod nr Sz 16069 jako osoba do SOS "Pątnik", 19.05.1980 zmieniono na SOS "Paraklet". Sprawę zakończono 18.02.1981 "w związku z zaniechaniem wrogiej działalności przez figurantkę". Materiały o sygn. 13521/II zniszczono. Wpis na podstawie materiałów kartoteczno-ewidencyjnych.
Aleksandra Fenrych występuje w Kwestionariuszu Ewidencyjnym krypt. "Pielgrzym" nr rejestr. 13643 prowadzonym przez KWMO w Szczecinie w 1975 roku, dotyczącym pracownika naukowego, aktywnego działacza ośrodka duszpasterstwa akademickiego w Szczecinie Przemysława Fenrycha. IPN Sz 0011/324 (7907/II).
.