Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Fryderyk
Nazwisko: Staszko
Miejsce urodzenia: Ochaby
Data urodzenia: 12-01-1898
Imię ojca: Józef
Imię matki: Aniela
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta Dep. Śledczego MBP w sprawie przeciwko osobom oskarżonym o współpracę z wywiadem francuskim w latach 1948-1949 na terenie Gdańska oraz dokonanie aktu sabotażu 17.07.1949 w postaci podpalenia hali produkcyjnej nr 20 w Zakładach Mechanicznych im. Karola Świerczewskiego w Elblągu (późniejszy „Zamech”). Fryderyk Staszko pracował w zakładach jako p.o. Dyrektora Technicznego. Został zatrzymany 23.07.1949 pod zarzutem współudziału w podpaleniu hali nr 20. Aresztowanie było związane z podejrzeniem, że „inżynierowie mogli być bezpośrednio lub pośrednio zaangażowani w przygotowaniu aktu dywersji (…) w okresie okupacji posiadał III-cią grupę narod. niemieckiej i został on wykluczony z PZPR jako obcy ideologicznie. Poza tym Staszko na terenie Zakładów utrzymywał kontaktu z osobami z wrogiego środowiska”. Przesłuchiwany w charakterze podejrzanego m.in. 11.08.1949 i 16-17.08.1949. Przechodzi w doniesieniu agencyjnym od źródła „Warta” z 10.08.1949 jako dyrektor zakładów, który często rozmawiał z innym podejrzanym w sprawie. 23.12.1950 Dyrektor Dep. Śledczego MBP skierował raport do Wiceministra Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie z prośbą o wyrażenie zgody na umorzenie śledztwa. IPN BU 0259/597 (3999/III) t. 18, 19, 21, 22.
Fryderyk Staszko był objęty śledztwem (260/49) prowadzonym 21-23.07.1949 przez Wydz. Śledczy WUBP w Gdańsku, jako podejrzany o dokonanie sabotażu na szkodę Zakładów Mechanicznych im. Gen. Świerczewskiego w Elblągu. Aresztowany 23.07.1949. Śledztwo umorzono 18.08.1951 postanowieniem Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Gdańsku (Pr. II 487/49). Po zakończeniu sprawy materiały złożono do archiwum pod sygn. K-6213. Materiały o sygn. K-6213 zniszczono za protokołem brakowania akt nr 1/88. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Materiały administracyjne Urzędu Rady Ministrów-Komisji Weryfikacyjnej przy WRN w Warszawie w sprawie przyznania zasiłku oraz udzielenia pomocy w leczeniu. 15.06.1956 w związku ze zrehabilitowaniem osób oskarżonych i skazanych w tzw. "sprawie elbląskiej", Fryderyk Staszko wystosował wniosek o odszkodowanie za poniesione straty materialne i zdrowotne spowodowane długotrwałym śledztwem. Do materiałów dołączono notatkę Wiceprokuratora Naczelnej Prokuratury Wojskowej z 13.09.1956. W notatce podano, że Fryderyk Staszko został aresztowany 17.07.1949 przez Wojskową Prokuraturę Rejonową w Gdańsku pod zarzutem spalenia hali nr 20 Zakładów Mechanicznych im. Gen. K. Świerczewskiego w Elblągu, gdzie pracował jako dyrektor techniczny. Postanowieniem Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Gdańsku z 18.08.1951 postępowanie karne zostało umorzone z braku dowodów winy, a Fryderyk Staszko został zwolniony z więzienia. Pod notatką naniesiono ręczny dopisek informujący o przyznaniu zasiłku na leczenie. IPN BU 660/1003.
.