Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bronisław Adalbert
Nazwisko: Bukowski
Miejsce urodzenia: Pręgowo
Data urodzenia: 06-10-1893
Imię ojca: Wiktor
Imię matki: Paulina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Bronisław Bukowski został zatrzymany 22.10.1950 przez Wydz. III WUBP w Gdańsku w związku z podejrzeniem "szeptanej propagandy". Zwolniony 08.11.1950. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Akta sprawy agenturalnej na osobę przekwalifikowanej na sprawę agenturalną grupową krypt. „Federacja” nr rej. 19/57, prowadzonej od 09.05.1957 do 21.11.1959 przez Wydz. III KW MO w Gdańsku. Sprawa dotyczyła kilku osób podejrzewanych o tworzenie nielegalnej organizacji postulującej m.in. przyłączenie polskich ziem zachodnich do Niemiec. W wyniku podjętych działań operacyjnych ustalono istnienie grupy osób wywodzących się z „inteligencji tut. pochodzenia, znajdujących się pod silnym wpływem niemieckiej propagandy, w przeszłości powiązanych węzłami kulturalnego i rodzinnego pokrewieństwa z Niemcami”. Mieli oni podejmować działania zmierzające do przywrócenia praw wolnego miasta dla Gdańska. Grupa uważała się za reprezentację licznej grupy miejscowej inteligencji, jak i „zgermanizowanej części” ludności województwa śląskiego, poznańskiego oraz Pomorza Zachodniego i Kaszub. Bronisław Bukowski został zarejestrowany do sprawy agenturalno grupowej krypt. „Federacja” nr rej. 19/57 wraz z trzema innymi osobami 05.07.1957 przez Wydz. III KW MO w Gdańsku. Bronisław Bukowski był inżynierem, profesorem Politechniki Gdańskiej, gdzie zajmował stanowisko kierownika katedry żelbetownictwa. Ww. brał udział „w wyprawie Piłsudskiego na Związek Radziecki”. W 1922 uzyskał dyplom inżyniera i pracował kolejno w Bydgoszczy, Białymstoku i Warszawie. Przed II wojną światową był właścicielem przedsiębiorstwa kalkulacji i statystyki budowlanej. W czasie okupacji niemieckiej utrzymywał kontakty z szefem służby technicznej Komendy Głównej AK. Jako członek Polskiego Związku Wolności miał przygotowywać kadry na stanowiska kierownicze w województwie gdańskim. W pierwszych latach „po wyzwoleniu” dążył do utworzenia Związku Kaszubskiego oraz organizacji Bojowników o Gdańsk. Był aktywnym działaczem PZZ, utrzymywał szerokie kontakty z ludnością autochtoniczną, korespondował z osobami mieszkającymi w NRF. W 1950 r. został zatrzymany przez WUBP w Gdańsku pod zarzutem współpracy z figurantem innej sprawy operacyjnej, lecz zwolniono go po kilku tygodniach z braku dowodów winy. W tym czasie próbowano zwerbować go do współpracy z organami bezpieczeństwa państwa, na co nie wyrażał zgody. W związku z tym, uznano Bronisława Bukowskiego za „zdecydowanego przeciwnika obecnego ustroju”. Posiadano informacje, że Bronisław Bukowski w rozmowach prywatnych „poruszał problemy polityczne oraz sytuację wewnętrzną wykazując pełną nienawiść do Związku Radzieckiego i [obecnego ustroju] Polski”. Sprawę zakończono 19.10.1959, ponieważ wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku z 09.10.1959 główni figuranci zostali skazani na karę więzienia. Bronisławowi Bukowskiemu nie wytoczono procesu z braku dowodów winy. Materiały złożono 21.11.1959 do archiwum pod sygn. Z-2017. IPN Gd 0027/881 (8581/II), IPN Gd 00118/923 (mkf 8581/2).
Od 18.04.1962 Bronisław Bukowski był rozpracowywany przez Wydz. III KWMO w Gdańsku w ramach sprawy operacyjnej krypt. „Kolonia” nr rej. 8/60, w związku z podejrzeniem o „wrogą działalność rewizjonistyczną”. Materiały sprawy złożono 26.02.1965 do archiwum pod sygn. S-11640. Materiałów o sygn. S- 11640 brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.