Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-01-2024 11:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Franciszek Jan
Nazwisko: Lądowicz
Miejsce urodzenia: Antoniów
Data urodzenia: 16-02-1913
Imię ojca: Józef
Imię matki: Maria
Znany/a też jako:
Jan Konopka

Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa ewidencyjno-obserwacyjna prowadzona od 24.11.1955 do 15.09.1960 przez PUds.BP w Tarnobrzegu (nr rej. 809), KPMO w Kraśniku (nr rej. 1795) i KPMO w Tarnobrzegu (nr rej. 2507). Figurantem sprawy był brat księdza Franciszka Lądowicza, przebywającego wówczas w USA, z którym utrzymywał kontakt korespondencyjny. W aktach znajduje się oświadczenie Franciszka Lądowicza pseud. „Kalina”, „Inżynier”, „Jupiter” z 22.04.1946, w którym scharakteryzował swoją działalność. W październiku 1939 wstąpił do ZWZ. Zaangażował się, za namową „Rysia”, we współpracę przy kolportażu nielegalnych pism, uważając to za „swój obowiązek pomagać w walce z okupantem”. Został aresztowany w 1942, udało mu się jednak zbiec. Po przeniesieniu go na inną parafię, biskup wyraził zgodę na zmianę nazwiska na Franciszek Konopka. Na terenie nowej parafii nadal współpracował „z oddziałami leśnymi” pełniąc posługę kapelana. Od 1943 do 1944 obsługiwał oddział ZWZ „Żegoty”, GL „Jastrząb”, WOW „Ojciec Jan”, AK „Wisła-San”, „Brzoza”, GL „Lipa”. Po wkroczeniu wojsk radzieckich ponownie zmienił parafię, jednak po krótkim czasie zrezygnował z niej i wyjechał do oddziałów leśnych. 15.05.1946 został aresztowany przez organy bezpieczeństwa za współpracę z organizacjami podziemnymi. Zgodnie z „Komunikatem z przeprowadzonego wywiadu”, sporządzonym 21.03.1954, Franciszek Lądowicz po wkroczeniu wojsk sowieckich udał się do Szczecina (względnie w okolice Szczecina), gdzie przebywał do 1947, kiedy to zbiegł za granicę. W chwili sporządzania raportu przebywał w Toronto w Kanadzie wraz z siostrą. Z Kanady przeniósł się do USA. Przebywając tam interesował się budową nowego kościoła w miejscowości Antoniów-Pniów. Przekazał środki finansowe zebrane wśród Polaków mieszkających w Stanach, na rzecz budowy. Podejrzewano, że ww. przyjedzie na uroczystości konsekracji kościoła, w związku z czym podejmowano odpowiednie działania operacyjne. Informacja o jego przyjeździe okazała się jednak nieprawdziwa, ponieważ nie uzyskał zgody na wyjazd w ambasadzie polskiej w USA. W związku z tym uznano, że „dalsza obserwacja figuranta [brata Franciszka Lądowicza] nie jest konieczna, gdyż działalność jego nie stanowi punktu zainteresowania po Wydziale II-gim”, a materiały złożono do archiwum. Jednocześnie z uwagi na to, że Franciszek Lądowicz był kapelanem organizacji podziemnych, postanowiono poinformować o sprawie Wydz. III KWMO w Rzeszowie, „aby nie pozwolić mu przyjechać do Polski w przyszłości”. IPN Rz 043/367 (13605/II).
Materiały operacyjne Wydz. III WUBP/WUds.BP/KW MO w Rzeszowie z lat 1948-1960, dotyczące Franciszka Lądowicza, członka NOW na terenie powiatu tarnobrzeskiego, kapelana oddziału „Ojca Jana”, który po wojnie udał się do Szwecji oraz członków jego rodziny. W materiałach znajdują się protokoły i odpisy protokołów przesłuchań podejrzanych i świadków w sprawie ks. Franciszka Lądowicza, a także doniesienia informatora pseud. „Leśnik”. Franciszek Lądowicz uczęszczał do seminarium duchownego przed 1939. Po święceniach został przydzielony do parafii w Antoniowie, gdzie przebywał przez cały okres okupacji. Należał do organizacji NOW i „brał czynny udział w życiu tejże organizacji, czego dowodem jest, iż w lesie borowskim poświęcał sztandary danej organizacji”. W 1947 uciekł za granicę. Przed wyjazdem za granicę przebywał na „Ziemiach Odzyskanych”. IPN Rz 042/1797 (38211/a, 7357/II), IPN Rz 00141/1770.
Akta sądowe Wojskowego Sądu Rejonowego w Rzeszowie (Sr. 720/49) i Sądu Wojewódzkiego w Rzeszowie (VI.K.60/61) z lat 1949-1961, dotyczące „Ojca Jana” i kilku członków jego oddziału. Do akt dołączono materiały ze śledztwa prowadzonego przeciwko nim od 01.10.1948 do 27.12.1948 przez Wydz. Śledczy WUBP w Rzeszowie. Ksiądz Franciszek Lądowicz przechodzi w aktach jako kapelan oddziału „Ojca Jana” i członek sztabu okręgu. IPN Rz 107/1802 t. 1.
Materiały Wydz. „C” KWMO/WUSW w Rzeszowie opracowane w latach 1980-1984, zawierające charakterystykę nr 6 dotyczącą rzeszowskiego okręgu Narodowej Organizacji Wojskowej (NOW) oraz karty personalne członków organizacji i karty na czyn przestępczy. W charakterystyce ks. Franciszek Lądowicz, pseud. „Kalina”, „Inżynier”, „Jupiter”, został wymieniony jako jeden z księży z „Oddziałów Leśnych”. W materiałach znajduje się kwestionariusz osobowy dotyczący Franciszka Lądowicza, sporządzony 30.01.1980. Jego działalność opisano następująco: „po wyzwoleniu do 1947 r. był członkiem NOW, pełnił funkcję kapelana Komendy »Oddziałów Leśnych«. W 1947 r. zbiegł nielegalnie za granicę. Dnia 22.04.1947 r. ujawnił się w Grudziądzu”. IPN Rz 0172/2, IPN Rz 05/12, IPN Rz 05/13.
.