Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Roman
Nazwisko: Banasiak
Miejsce urodzenia: Biała
Data urodzenia: 23-02-1938
Imię ojca: Ignacy
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta WUSW we Wrocławiu zawierają "Protokół przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie w trybie amnestii z dnia 21.07.1983" z dnia 22.12.1983. Roman Banasiak ujawnił, iż był członkiem i współzałożycielem NSZZ "Solidarność" na Wydziale w Zakładach "PREDOM-POLAR" we Wrocławiu, uczestniczył w strajku po wprowadzeniu stanu wojennego, płacił składki na cele związkowe oraz kolportował na terenie zakładu ulotki "Solidarność Walcząca" i "Wiadomości bieżące". IPN Wr 040/75 (IV-3735/76).
Akta prokuratorskie. W związku z zawiadomieniem Romana Banasiaka z 23.12.1983 w sprawie "prowadzenia nielegalnej działalności związkowej", Prokuratura Rejonowa dla Dzielnicy Wrocław-Śródmieście Postanowieniem z dnia 18.01.1984 odmówiła wszczęcia postępowania przygotowawczego w ww. sprawie na zasadzie ustawy o amnestii z dnia 21.07.1983. IPN Wr 33/636 (2 Ds 140/83).
.