Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-03-2023 12:43

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Eryk
Nazwisko: Kupiecki
Miejsce urodzenia: Płock
Data urodzenia: 18-05-1949
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Czesława
Dodatkowe informacje:

Wojskowy Obóz Specjalny nr 6 w Czerwonym Borze przy 2 Batalionie Inżynieryjnym WOW był największym z dziesięciu powołanych w ramach akcji „Jesień 82”, gdzie umieszczeni zostali wytypowani przez SB i WSW działacze NSZZ „Solidarność” (łącznie ok. 1500 osób), uznani za „szczególnie niebezpiecznych” w czasie wprowadzania delegalizującej „Solidarność” ustawy o związkach zawodowych. Obóz działał od 5.11.1982 do 3.02.1983. Znalazło się w nim 450 osób z całej Polski. Oficjalnym powodem były szkolenia dla rezerwistów. Wśród powołanych znaleźli się niezdolni do służby, a nawet niepełnosprawni. Trafiło tu najwięcej takich osób w skali całego kraju.
Obóz składał się z 20 baraków. Każdy zbudowano z trzech połączonych wagonów kolejowych, obitych z zewnątrz deskami. Do ich ogrzewania służyły małe piecyki, niegwarantujące odpowiedniej temperatury w warunkach zimowych.
Przetrzymywani zmuszani byli do prowadzenia szeregu ciężkich prac fizycznych. Nakazano im budowę drogi ze śniegu na poligonie, a także magazynu min. Skoszarowani w Czerwonym Borze odbywali również ćwiczenia z obsługi broni i musztrę, co stanowiło wyjątek wśród innych obozów.
Umieszczeni w obozie poddawani byli nieustannej inwigilacji. W barakach założono podsłuchy. Umieszczono tam również informatorów WSW. Prowadzono także intensywne przesłuchania. Przez pewien czas obok obozu stacjonował batalion WSW.
Umieszczeni w obozie próbowali protestów. 10.11.1982 kilku z nich odmówiło przyjmowania posiłków, co zakończyło się skierowaniem sprawy do sądu. Rezerwiści próbowali także kolportować wydawnictwa podziemne. Wszyscy umieszczeni w obozie poddani zostali intensywnej indoktrynacji.
Bibliografia:
- Bożko M., Czerwony Bór. Polski Gułag ’82, „Dziennik Wschodni”, 8 II 2007.
- Dąbrowski M., Wojskowe Obozy Specjalne 1982–1983, Lublin 2013.
- Piotrowski P., Kompanie polowe w „ludowym” Wojsku Polskim jako forma represji politycznych. Zarys problemu, „ZHW” 2010, nr 32-33.
- www.13grudnia81.plTreść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Eryk Kupiecki 16.10.1981 został zarejestrowany pod nr 5899 przez Wydz. III KW MO w Płocku do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Izolacja" nr rej. 5727, prowadzonej od 12.06.1981 do 27.01.1987 przez Wydz. III/ V KW MO/WUSW w Płocku. Rozpracowywanie E. Kupieckiego zakończono 27.05.1986 w związku ze zmianą miejsca pracy. Materiały dotyczące ww. włączono do Sprawy Obiektowej (SO) krypt. "Petro" prowadzonej od 15.07.1975 do 07.02.1990 przez Wydz. III/ V KW MO/WUSW w Płocku. Akta SO krypt. "Petro" zachowały się pod sygn. IPN BU 02945/58 (271/IV), jednak brak w nich informacji dotyczących rozpracowywanego. Akta SOR krypt. "Izolacja" złożono do archiwum pod sygn. 1284/II. Akt o sygn. 1284/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Figuruje w księdze ewidencji żołnierzy zgrupowania rezerwy powołanych na ćwiczenia do wojskowego obozu internowania (JW 3466) w Czerwonym Borze. Powołany 05.11.1982, przydzielony do 2 Kompanii Inżynieryjno-Drogowej. Zwolniony po odbyciu ćwiczeń wojskowych 03.02.1983. IPN BU Pf 1090/62, IPN BU 2832/30.
Kontrolowany operacyjnie w okresie od 24.06.1986 do 30.08.1988 przez Wydz. III WUSW w Płocku w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Działacz”, nr rej. 11141. W przeszłości jako aktywista NSZZ «Solidarność» w miejscu pracy i sympatyk KPN-u był podejrzany o prowadzenie opozycyjnej działalności. Akta złożono w archiwum pod sygn. 1624/II. Akta o sygn. 1624/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i ZSKO.
.