Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Władysław
Nazwisko: Rakoczy
Miejsce urodzenia: Zieluń
Data urodzenia: 05-06-1899
Imię ojca: Jan
Imię matki: Julianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Władysław Rakoczy figuruje jako oskarżony, wraz z kilkunastoma innymi żołnierzami i współpracownikami Ruchu Oporu Armii Krajowej (ROAK) i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW), w aktach śledczych Wydz. Śledczego WUBP w Bydgoszczy oraz PUBP Rypin z lat 1946-1949. Akta te dot. śledztwa prowadzonego przeciwko członkom zbrojnego oddziału ROAK, a następnie NZW, działającego pod dowództwem "Mściciela" na terenach pow. Mława, pow. Sierpc i powiatów okolicznych w latach 1945-1948. Władysław Rakoczy został oskarżony o to, że w okresie od października 1946 do chwili aresztowania tj. 13.07.1947 w Raczynach pow. Mława udzielał świadomie powtarzającej się pomocy organizacji „Ruch Oporu Armii Krajowej” (ROAK)- kwaterował w swoich zabudowaniach członków podziemia. Przechowywał maszynę do pisania, dokumenty oraz broń ujawnione w trakcie przeszukań w lipcu 1947. Kilkukrotnie przewoził pocztę, żywność i medykamenty oraz fundusze potrzebne do prowadzenia działalności przez oddział ROAK. Śledztwo zamknięto 30.08.1947. IPN By 070/278 t. 1-2 (287/III), IPN By 0106/1 (287/3) mikrofilm.
Władysław Rakoczy figuruje jako podejrzany i oskarżony, wraz z kilkudziesięcioma innymi żołnierzami i współpracownikami Ruchu Oporu Armii Krajowej (ROAK) i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW), w aktach kontrolnych śledztwa prowadzonego przez Wydz. Śledczy WUBP w Bydgoszczy oraz PUBP w Rypinie z lat 1947-1948. Akta te dot. śledztwa prowadzonego przeciwko kilkunastu partyzantom - członkom zbrojnego oddziału ROAK/NZW pod dowództwem "Mściciela" - walczącego z komunistycznymi okupantami kraju na terenach pow. Mława, pow. Sierpc i powiatu Rypin w latach 1945-1948. Akta te zawierają m.in. protokoły oględzin kilku miejsc "napadów" przeprowadzonych przez partyzantów ROAK/ NZW, a przede wszystkim ich akcji w Okalewie w dniu 12.07.1947 i zbadania okoliczności zastrzelenia przez partyzantów 16 funkcjonariuszy MO i UB (2 w Okalewie i 14 w zasadzce na leśnej drodze). IPN By 070/680 t. 1-2 (726/III), IPN By 0106/4 t. 1-4 (726/3) mikrofilm.
Akta nadzoru prokuratora w sprawie dot. osób zaangażowanych w udzielanie pomocy podziemnej organizacji pod nazwą „ROAK”. Władysław Rakoczy został tymczasowo aresztowany postanowieniem Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Bydgoszczy (Pr. 744/47) z 25.07.1947 w związku z podejrzeniem o przynależność do organizacji „ROAK”, pomoc partyzantom, udzielanie kwatery, przechowywanie ulotek antypaństwowych oraz broni. Postanowieniem z 15.09.1947 WPR w Bydgoszczy zatwierdziła akt oskarżenia i skierowała sprawę do rozpatrzenia przez WSR Bydgoszcz w trybie postępowania doraźnego. IPN By 141/61.
Akta sądowe w sprawie członków i współpracowników podziemnej organizacji "ROAK". Rozprawa toczyła się przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Bydgoszczy. Władysław Rakoczy został skazany wyrokiem WSR w Bydgoszczy (Sr. 445/47) z 22.09.1947 na karę śmierci z pozbawieniem praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze i przepadkiem całego majątku skazanego na rzecz Skarbu Państwa. Decyzją Prezydenta RP z 15.10.1947 skorzystano z prawa łaski i wyrok zamieniono na karę 15 lat więzienia, pozostawiając w mocy orzeczone kary dodatkowe. Orzeczoną karę odbywał w więzieniu w Bydgoszczy, przeniesiony do więzienia we Wronkach, skąd 14.08.1953 został przetransportowany do więzienia w Rawiczu, a 16.09.1953 do więzienia w Iławie. Postanowieniem WSR w Bydgoszczy z 08.01.1954 w ramach amnestii ww. złagodzono karę do 10 lat pozbawienia wolności z utrzymaniem kar dodatkowych. 28.04.1954 przeniesiony do więzienia nr 1 w Warszawie, następnie 21.06.1954 do więzienia w Nowogardzie. Postanowieniem WSR w Bydgoszczy z 20.09.1954 warunkowo zwolniony z odbycia kary z zastosowaniem okresu próby w postaci reszty okresu kary więzienia. Zakład karny opuścił 23.09.1954. IPN By 66/1176-1177.
Władysław Rakoczy figuruje, wraz z kilkuset innymi żołnierzami i współpracownikami niepodległościowego podziemia, w obszernych aktach kontrolno-śledczych UB z WUBP/ KW MO w Bydgoszczy z lat 1945-1962. Akta te zawierają między innymi ankiety personalne dot. ponad 3 tys. osób "podejrzanych" przez UB i MO o różne "przestępstwa" i następnie skazanych przez komunistyczne sądy w latach 1945-1959. Wg ankiety personalnej ww. od października 1946 do lipca 1947 w Raczynach pow. Mława udzielał pomocy członkom organizacji pn. „Ruch Oporu Armii Krajowej” odstępując im mieszkanie na zbiórki, ponadto przechowywał broń członkom i nocował ich. IPN By 00118/12, IPN By 0112/2, IPN By 0116/1.
Sprawozdania dekadowe Wydz. Śledczego WUBP w Bydgoszczy oraz powiatowych PUBP. Władysław Rakoczy przechodzi w "Sprawozdaniu dekadowym za okres od 15 do 31.07.1947". W okresie sprawozdawczym aresztowano 32 osoby, w tym 23 osoby związane z organizacją "ROAK", w tym W. Rakoczego pseud. „Podolszyniak”, pomocnika organizacji. W jego mieszkaniu był punkt kontaktowy dowództwa organizacji, przechowywał ulotki organizacyjne i maszynę do pisania, przechowywał broń organizacji. IPN By 031/3 (NR-3S).
Akta operacyjne prowadzone przez PUBP/PUdsBP Mława od 19.09.1949 do 08.12.1955. Kontrolowany operacyjnie po zwolnieniu z więzienia. W materiałach znajduje się protokół przesłuchania Władysława Rakoczego. IPN BU 0203/1121 (19194/II).
Akta operacyjne dot. byłych członków podziemia oraz powiązanych z nimi osób (materiały sprawy aktywnego poszukiwania) prowadzone przez MBP/ KdsBP/ MSW w Warszawie od 27.09.1950 do 11.07.1970. W materiałach znajdują się odpisy doniesień agenturalnych z Centralnego Więzienia Karnego we Wronkach z 23.12.1948 (informator „Szczery”) i 26.12.1948 (informator „Francuz”), w których przekazano informacje uzyskane podczas rozmów z więźniem Władysławem Rakoczym. Dodatkowo w materiałach znajdują się protokoły przesłuchania ww. z lipca 1947. IPN BU 0203/594 (8347/II).
Charakterystyka organizacji niepodległościowych: „Grupa Bojowa Mściciela” i "Narodowe Zjednoczenie Wojskowe" Mazowsze, działających na terenie b. woj. pomorskiego i warszawskiego w latach 1945-1949. Władysław Rakoczy figuruje wraz ze stu kilkunastoma innymi żołnierzami i współpracownikami Ruchu Oporu Armii Krajowej (ROAK) oraz Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) w aktach zawierających m.in. kwestionariusze osobowe żołnierzy i współpracowników. Władysław Rakoczy udzielał swego mieszkania na zebrania konspiracyjne członków ww. organizacji, kwaterował i zaopatrywał w żywność, ukrywał im broń i przewoził pocztę organizacyjną. Za swoja działalność został skazany na karę śmierci zamieniona na 15 lat więzienia. IPN By 09/8 t. 1 (8/0), IPN By 011/4 (4/0).
.