Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Brandt
Miejsce urodzenia: Luchowo
Data urodzenia: 14-03-1925
Imię ojca: Michał
Imię matki: Katarzyna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa w sprawie przynależności do antykomunistycznego oddziału AK dowodzonego przez „Jędrusia” prowadzonego od 11.07.1946 do 02.08.1946 przez Wydz. Śledczy WUBP w Bydgoszczy przy pomocy PUBP w Wyrzysku. Jan Brandt został zatrzymany i przesłuchany 21.07.1946 przez PUBP w Wyrzysku w związku z przynależnością od 25.05.1946 do organizacji AK pod dowództwem "Jędrusia". W organizacji posługiwał się pseud. "Rzepa". W wyniku rewizji przeprowadzonej 25.07.1946 u ww. ujawniono broń. Postanowieniem Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Bydgoszczy z 24.07.1946 tymczasowo aresztowany i umieszczony w areszcie pod zarzutem czynnego udziału w akcjach zorganizowanych przez oddział. 25.07.1976 oficer śledczy WUBP w Bydgoszczy wydał postanowienie o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej w związku z jego działalnością w organizacji zmierzającej siłą zmienić ustrój Państwa Polskiego, posiadanie bez zezwolenia broni palnej wraz z amunicją oraz udział w przynajmniej 9 akcjach oddziału „Jędrusia”. Postanowieniem z 26.07.1946 prowadzone w jego sprawie śledztwo zostało zamknięte. IPN By 070/1681 t. 1-6 (1735/III).
Akta sprawy karnej prowadzonej przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Bydgoszczy (R. 573/46) w sprawie członków organizacji podziemnej AK z terenu pow. wyrzyskiego dowodzonej przez "Jędrusia". 02.08.1946 Wydz. Śledczy WUBP w Bydgoszczy wystąpił z aktem oskarżenia przeciwko m.in. Janowi Brandtowi, zatwierdzonym 13.09.1946 przez Wojskową Prokuraturę Rejonową w Bydgoszczy (Pr. 1188/46). Skazany wyrokiem z 11.10.1946 na karę łączną 7 lat pozbawienia wolności i 4 lata utraty praw publicznych. Postanowieniem tegoż sądu z 10.03.1947 w związku z ustawą o amnestii z 22.02.1947 złagodzono wydaną wcześniej karę do 4 lat więzienia. IPN By 66/441.
Akta sądowe, prowadzone przez Sąd Okręgowy w Bydgoszczy (IV K. 2/47) od 19.09.1946 do 09.01.1948. Materiały wyłączone z postępowania prowadzonego przez Wojskową Prokuraturę Rejonową w Bydgoszczy w sprawie działalności organizacji podziemnej AK dowodzonej przez "Jędrusia", której członkiem był m.in. Jan Brandt. Akta dotyczyły akcji zbrojnych związanych z działalnością organizacji z użyciem broni przeprowadzonych w czerwcu i lipcu 1946 na terenie pow. wyrzyskiego. Jan Brandt został tymczasowo aresztowany postanowieniem Prokuratury Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z 07.02.1947 (IV Ds. 231/46). Tego samego dnia prokuratura wystąpiła z aktem oskarżenia ww. o dokonanie napadów oraz rabunek mienia z bronią w ręku i rozpoznanie sprawy przez Sąd w trybie doraźnym. Wyrokiem Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z 25.03.1947 (VI K. 2/47) skazany na łączną karę 4 lat więzienia. 23.06.1947 do SO w Bydgoszczy wpłynęło pismo Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Bydgoszczy o przesłanie odpisu wyroku celem połączenia kar orzeczonych w sprawie Jana Brandta. IPN By 82/7.
Akta sądowe prowadzone od 23.09.1947 do 09.07.1952 przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Bydgoszczy. Sprawa dotyczyła wydania wyroku łącznego w związku ze skazaniem Jana Brandta w dniu 11.10.1946 przez WSR w Bydgoszczy (R. 573/46) na karę 7 lat więzienia i w dniu 25.03.1947 przez SO w Bydgoszczy (IV K. 2/47) na karę 4 lat pozbawienia wolności. 14.11.1947 Wojskowy Sąd Rejonowy w Bydgoszczy (Sr. 518/47) połączył obie kary nałożone na ww. i skazał go na karę łączną 6 lat pozbawienia wolności i utratę praw publicznych na 5 lat. Karę więzienia odbywał m.in. w więzieniu w Potulicach, we Wronkach i OPW w Piechcinie. Zwolniony z więzienia po odbyciu kary 02.07.1952. IPN By 66/1141.
Charakterystyka nr 8 dot. organizacji podziemnej AK pod dowództwem „Jędrusia’, działającej od maja do lipca 1946 na terenie powiatów Wyrzysk, Sępólno i Złotów. Opracowana przez Wydział „C” KW MO w Bydgoszczy na podstawie akt archiwalnych w okresie od 27.12.1972 do 09.05.1973. W materiałach znajduje się kwestionariusz osobowy Jana Brandt, członka oddziału posługującego się pseud. „Czarny’, „Rzepa”. W organizacji działał od 25.05.1946 do momentu aresztowania. Podczas zatrzymania skonfiskowano posiadany przez niego karabin i amunicję. Za swoją działalność został skazany na karę łączną 6 lat pozbawienia wolności i utratę praw publicznych na lat 5. IPN By 010/8.
.