Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2022 08:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marek
Nazwisko: Sobociński
Miejsce urodzenia: Płock
Data urodzenia: 14-06-1948
Imię ojca: Mieczysław
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Toruniu w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Drakon”, zarejestrowanej 11.02.1982 pod nr 7723. W dn. 06.10.1982 kategorię sprawy przekwalifikowano na Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) o tym samym kryptonimie. Przyczyną kontroli operacyjnej Marka Sobocińskiego był fakt kontynuowania działalności w ramach NSZZ «Solidarność» po wprowadzeniu stanu wojennego. Po zwolnieniu z internowania kontrolę zakończono przeprowadzeniem z ww. rozmowy ostrzegawczej. Materiały złożono 24.05.1983 do archiwum pod sygn. 445/II. Akta o sygn. 445/II zniszczono 29.01.1990 za protokołem brakowania akt nr 036/90 w Wydz. OKPP WUSW w Toruniu. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i ZSKO.
Akta Wydz. Śledczego KW MO w Toruniu dotyczące osób internowanych z terenu woj. toruńskiego w ramach akcji krypt. „Jodła” w okresie stanu wojennego. Marek Sobociński pozostawał pod kontrolą operacyjną w ramach SOS krypt. „Drakon”. Od 13.12.1981 był inicjatorem utworzenia zakonspirowanej organizacji mającej na celu prowadzenie akcji ulotkowej. Nawiązywał kontakt z przedstawicielami podziemia «Solidarności», «KOR-u», «KPN-u» i z osobami internowanymi. Posiadał materiały bezdebitowe oraz środki do ich produkcji - papier maszynowy, matryce i powielacz. W dn. 11.03.1982 przeszukano mieszkanie i pracownię ww., gdzie znaleziono materiały bezdebitowe. Został aresztowany do wyjaśnienia. W czasie działań i rozmów podejmowanych przez funkcjonariuszy, Marek Sobociński wykazywał „skrajnie wrogi stosunek do ustroju, organów administracji państwowej i obowiązujących przepisów wynikających z dekretu o stanie wojennym”. Został internowany na mocy decyzji nr 210/81-OE wydanej 13.03.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu. Decyzję uzasadniono tym, że Marek Sobociński „nie podporządkował się porządkowi prawnemu obowiązującemu w okresie stanu wojennego”. Odmówił podpisania przedstawionej mu decyzji. Zgodnie z oceną funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa, w czasie internowania jego negatywny stosunek „do ustroju i administracji państwowej” nasilił się. Niemniej, organy bezpieczeństwa państwa planowały wykorzystać zwolnienie z internowania Marka Sobocińskiego do dezintegracji środowiska miejscowych plastyków, do którego należał – planowano, aby jego zwolnienie zostało odebrane jako dowód jego współpracy z SB. Został zwolniony z internowania na mocy decyzji nr 210/81-OE/171 wydanej 30.06.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu. Po zwolnieniu miał zostać objęty obserwacją ze strony Wydz. III KW MO w Toruniu. IPN By 082/1 t. 11 (54/III), IPN Po 161/1, IPN Gd 539/1.
Akta osobowe Marka Sobocińskiego internowanego w Ośrodku Odosobnienia w Potulicach w na mocy decyzji nr 210/81-OE wydanej 13.03.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu. Decyzję uzasadniono tym, że ww. „nie podporządkował się porządkowi prawnemu obowiązującemu w okresie stanu wojennego”. W dn. 31.03.1982 został przeniesiony do Ośrodka Odosobnienia w Strzebielinku. Internowanie uchylono na mocy decyzji nr 210/81-OE/171 wydanej 30.06.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu. Zwolniony z ośrodka odosobnienia tego samego dnia. IPN Gd 159/196.
.