Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Teresa Jadwiga
Nazwisko: Łuczak
Nazwisko rodowe: Tarasewicz
Miejsce urodzenia: Toruń
Data urodzenia: 12-10-1953
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Teresa Łuczak 22.06.1982 została zarejestrowana pod nr 8134 przez Wydz. V KM MO w Toruniu do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Kurier” nr rej. 7814, prowadzonej od 12.03.1982 przez Wydz. V KW MO/Pion V RUSW w Toruniu. Początkowo sprawa była prowadzona jako Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS). Przerejestrowanie na SOR nastąpiło 30.03.1982. Ww. była podejrzana o kolportaż ulotek na terenie Torunia. Po zakończeniu sprawy 22.02.1984 materiały złożono do archiwum pod sygn. 1130/II. Materiały o sygn. 1130/II zniszczono 22.01.1990 w Wydz. OG WUSW w Toruniu. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta śledztwa prowadzonego w trybie doraźnym przez Wydz. Śledczy KW MO w Toruniu (RSD 20/82) od 08.06.1982 do 17.03.1983 w sprawie „kontynuowania działalności związkowej NSZZ »Solidarność« na terenie Zakładów Produkcji Podzespołów Elektronicznych Fabryki Półprzewodników »TEWA« i Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Elektronicznych Układów Specjalizowanych »MERA« w Toruniu polegającej na rozpowszechnianiu nielegalnych ulotek”. Wobec Teresy Łuczak postawiono zarzuty, że „w okresie od 13.12.81 r. do 7.06.1982 r. w Toruniu jako członek NSZZ »Solidarność«, którego działalność została zawieszona, kontynuowała ją w tym związku w ten sposób, że organizowała łączność z członkami tego związku w innych Zakładach i kolportowała wydawnictwa tegoż związku na terenie swego zakładu pracy [Ośrodek Badawczo Rozwojowy Elektronicznych Układów Specjalizowanych „Mera” w Toruniu] oraz przekazywała je osobom z innych zakładów”. Tymczasowo aresztowana 09.06.1982. 31.08.1982 postępowanie śledcze zawieszono. 17.03.1983 Prokuratura Rejonowa w Toruniu wydała postanowienie o podjęciu zawieszonego śledztwa i postanowiła o umorzeniu śledztwa wobec m.in. Teresy Łuczak „z powodu braku dostatecznych dowodów winy”. IPN By 082/58 (111/III).
Akta prowadzone przez Sąd Rejonowy w Toruniu (II K.1129/83) od 03.06.1982 do 17.03.1983 w sprawie karnej przeciwko osobom oskarżonym o kontynuowanie działalności związkowej NSZZ „Solidarność” na terenie zakładów pracy w Toruniu po wprowadzeniu stanu wojennego. Teresa Łuczak została objęta postępowaniem Prokuratury Rejonowej w Toruniu (1Ds.970/82) i Wydz. Śledczego KW MO w Toruniu (RSD 20/82). 09.06.1982 przedstawiono jej zarzuty kontynuowania działalności w NSZZ „Solidarność” po wprowadzeniu stanu wojennego przez organizację łączności między działaczami z innych zakładów pracy oraz kolportowanie ulotek. Tego samego dnia została tymczasowo aresztowana i przesłuchana w charakterze podejrzanej. 31.07.1982 postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Toruniu śledztwo zostało zawieszone. Ostatecznie, 17.03.1983 wydano postanowienie o umorzeniu śledztwa wobec m.in. Teresy Łuczak. IPN By 259/3.
.