Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Leon
Nazwisko: Wnuk
Miejsce urodzenia: Wielki Buczek
Data urodzenia: 21-02-1899
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Marta
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa w sprawie przynależności do antykomunistycznego oddziału AK dowodzonego przez „Jędrusia”, prowadzonego od 11.07.1946 do 02.08.1946 przez Wydz. Śledczy WUBP w Bydgoszczy przy pomocy PUBP w Wyrzysku. Leon Wnuk został zatrzymany 22.07.1946 przez PUBP w Wyrzysku za współpracę z oddziałem "Jędrusia", która miała polegać na przekazywaniu informacji dotyczących działających w Łobżenicy członków PPR i spółdzielni. Osadzony w areszcie WUBP w Wyrzysku. Śledztwo w sprawie Leona Wnuka zakończono 26.07.1946. Sprawę przekazano do Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Bydgoszczy. IPN By 070/1681 t. 1-6 (1735/III).
Akta prokuratorskie nadzoru w sprawie organizacji podziemnej AK dowodzonej przez "Jędrusia". Leon Wnuk został tymczasowo aresztowany postanowieniem Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Bydgoszczy (Pr. 1188/46) z 25.07.1946 za współpracę od maja do 22.07.1946 z oddziałem „Jędrusia” polegającej na przekazywaniu informacji, które dot. działających w Łobżenicy spółdzielni oraz członków PPR. W dn. 06.08.1946 osadzony w więzieniu w Bydgoszczy. Wojskowa Prokuratura Rejonowa w Bydgoszczy w dn. 13.09.1946 zatwierdziła akt oskarżenia sporządzony przez oficera śledczego WUBP w Bydgoszczy i w dn. 17.09.1946 przesłała do WSR w Bydgoszczy. IPN By 141/37.
Akta sprawy karnej prowadzone przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Bydgoszczy od 11.07.1946 w sprawie członków podziemnej organizacji AK pod dowództwem "Jędrusia". Leon Wnuk został skazany wyrokiem WSR w Bydgoszczy (R. 573/46) z 11.10.1946 na karę 2 lat pozbawienia wolności. W związku z ustawą amnestyjną z 22.02.1947 postanowieniem tegoż sądu z 10.03.1947 złagodzono wydaną wcześniej karę 2 lat więzienia i w całości ją darowano. W dn. 14.03.1947 sąd nakazał zwolnienie ww. z więzienia w Bydgoszczy. Leon Wnuk więzienie opuścił 15.03.1947. IPN By 66/441.
Akta sądowe, prowadzone przez Sąd Okręgowy w Bydgoszczy (IV K. 2/47) od 19.09.1946 do 09.01.1948. Materiały wyłączone z postępowania prowadzonego przez Wojskową Prokuraturę Rejonową w Bydgoszczy w sprawie działalności organizacji podziemnej AK dowodzonej przez "Jędrusia". Akta dotyczyły akcji zbrojnych związanych z działalnością organizacji z użyciem broni przeprowadzonych w czerwcu i lipcu 1946 na terenie pow. wyrzyskiego. W aktach znajduje się odpis wyroku WSR w Bydgoszczy z 11.10.1946 (R. 573/46) skazujący Leona Wnuka na karę 2 lat więzienia za współpracę z oddziałem „Jędrusia”. IPN By 82/7.
Charakterystyka nr 8 organizacji podziemnej AK pod dowództwem „Jędrusia’, działającej od maja do lipca 1946 na terenie powiatów Wyrzysk, Sępólno i Złotów. Opracowana przez Wydział „C” KW MO w Bydgoszczy na podstawie akt archiwalnych w latach 1972-1973. W materiałach znajduje się kwestionariusz osobowy Leona Wnuka, współpracownika oddziału AK „Jędrusia”, L. Wnuk od maja do czerwca 1946 utrzymywał kontakt z przywódcą organizacji, udzielając mu informacji odnośnie członków PPR i spółdzielni w Łobżenicy. Za swoją działalność został skazany przez WSR Bydgoszcz na karę 2 lat pozbawienia wolności. IPN By 010/8 (8/B).
.