Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Danuta
Nazwisko: Sulińska
Nazwisko rodowe: Waszelewska
Miejsce urodzenia: Ciechanów
Data urodzenia: 13-03-1945
Imię ojca: Michał
Imię matki: Kazimiera
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne śledztwa (RSR 7/83) prowadzonego przez Wydz. Śledczy KW MO w Toruniu od 27.05.1983 do 28.11.1983 w sprawie kolportowania bezdebitowych wydawnictw na terenie zakładu „Ema-Apator” w Toruniu. Podstawą wszczęcia śledztwa było uzyskanie informacji, że na terenie zakładu „Ema-Apator” w Toruniu od pewnego czasu są kolportowane ulotki. W dniu 25.05.1983 w „toku czynności wykonywanych w ramach akcji zwalczania kolportażu ulotek na terenie zakładów pracy w Toruniu” przeszukano miejsce zamieszkania i pracy m.in. Danuty Sulińskiej, gdzie znaleziono wydawnictwa bezdebitowe sygnowane przez podziemie „Solidarności”. Ww. 27.05.1983 została tymczasowo aresztowana. 28.07.1983 Wydz. Śledczy KW MO w Toruniu wystosował wniosek do Prokuratury Rejonowej w Toruniu o umorzenie śledztwa przeciwko Danucie Sulińskiej, ponieważ „w toku prowadzonego śledztwa przyznała się do zarzucanego czynu okazując skruchę. Wobec powyższego uwzględniając przepisy ustawy o amnestii wniosek uważam za zasadny”. IPN By 082/78 (131/III).
Akta Prokuratury Rejonowej w Toruniu (1 Ds. 920/83) prowadzone od 27.05.1983 do 30.07.1983 dotyczące postępowania przeciwko Danucie Sulińskiej, podejrzanej o rozpowszechnianie wydawnictw opozycyjnych na terenie zakładu „Ema-Apator” w Toruniu. Danuta Sulińska została tymczasowo aresztowana na mocy postanowienia Prokuratury Rejonowej w Toruniu z 27.05.1983, w związku z podejrzeniem, że: „od listopada 1982 do 25.05.1983 w Toruniu gromadziła nielegalne wydawnictwa pod nazwą »Toruński Informator Solidarności«, »Kontra« i inne zawierające informacje poniżające ustrój PRL i jej naczelne organy oraz rozpowszechniała je na terenie swego zakładu pracy »Ema-Apator« wręczając je współpracownikom”. Postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Toruniu z 14.06.1983 areszt tymczasowy wobec ww. został uchylony, ponieważ „dowody w sprawie zostały zebrane wobec czego nie zachodzi konieczność dalszego stosowania tymczasowego aresztowania, przy czym wzięto pod uwagę również jej sytuację rodzinną i konieczność zapewnienia opieki synowi”. 16.06.1983 postanowiono o zastosowaniu poręczenia wobec Danuty Sulińskiej – poręczenie złożyła dyrekcja Zakładu „Ema-Apator”. 28.07.1983 Wydz. Śledczy KWMO w Toruniu wystosował wniosek do Prokuratury Rejonowej w Toruniu o umorzenie śledztwa przeciwko Danucie Sulińskiej, ponieważ „w toku prowadzonego śledztwa przyznała się do zarzucanego czynu okazując skruchę. Wobec powyższego uwzględniając przepisy ustawy o amnestii wniosek uważam za zasadny”. IPN By 85/536.
Akta Sądu Rejonowego w Toruniu (II K. 805/83) prowadzone od 06.08.1983 do 06.09.1983 w sprawie karnej przeciwko Danucie Sulińskiej. Postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Toruniu (1 Ds. 920/83) z 27.05.1983 wobec Danuty Sulińskiej zostały postawione zarzuty tego, że: „od listopada 1982 do 25.05.1983 w Toruniu gromadziła nielegalne wydawnictwa pod nazwą »Toruński Informator Solidarności«, »Kontra« i inne zawierające informacje poniżające ustrój PRL i jej naczelne organy oraz rozpowszechniała je na terenie swego zakładu pracy »Ema-Apator« wręczając je współpracownikom”. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Toruniu (II Ko. 805/83) z 06.09.1983 postępowanie wobec Danuty Sulińskiej zostało umorzone na mocy amnestii, jednocześnie orzeczono przepadek dowodów rzeczowych. IPN By 134/212.
Danuta Sulińska 07.06.1983 została zarejestrowana przez Wydz. V KM MO w Toruniu pod nr 9366 do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Bis” nr rej. 8750, prowadzonej od 21.01.1983 do 25.03.1985. Danuta Sulińska była podejrzana o kolportaż ulotek na terenie zakładu pracy. Rozpracowanie Danuty Sulińskiej zakończono 25.03.1985 po przeprowadzeniu z nią rozmowy ostrzegawczej w Pionie V RUSW w Toruniu. Materiały SOR złożono tego samego dnia do archiwum pod sygn. 1382/II. Materiały o sygn. 1382/II zniszczono 22.01.1990 w Wydziale Ochrony Gospodarki WUSW w Toruniu. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.