Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jacek Józef
Nazwisko: Piszczek
Miejsce urodzenia: ZIELONA GÓRA
Data urodzenia: 04-03-1956
Imię ojca: Józef
Imię matki: Genowefa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Apostoł” nr rej. To 2891 prowadzonej przez Wydz. III KWMO w Toruniu od 18.05.1977 do 30.08.1979. Sprawa dotyczyła operacyjnej kontroli studenta ekonomii UMK w Toruniu działającego w duszpasterstwie akademickim OO. Jezuitów i jego kontaktów ze środowiskami duszpasterstwa akademickiego oraz ruchem oazowym na terenie kraju. W materiałach przechodzi Jacek Piszczek, student UMK w Toruniu, członek Duszpasterstwa Akademickiego, rozpracowany w sprawie o kryptonimie „Chemik”. IPN By 081/278 (431/II).
26.07.1977 zarejestrowany pod nr To 3101 przez Wydz. III KWMO w Toruniu do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Chemik” nr rej. To 2952, prowadzonej przez Wydz. III KWMO w Toruniu od 06.07.1977 do 15.11.1980 dotyczącej działalności Duszpasterstwa Akademickiego w Toruniu. Rozpracowywany ponieważ w okresie studiów był współorganizatorem obozów duszpasterskich. Po zakończeniu nauki nie utrzymywał kontaktów z Duszpasterstwem Akademickim. Z uwagi na zaniechanie przez ww. dalszej działalności sprawę zakończono, a materiały złożono w archiwum pod sygn. 572/II. Materiały o sygn. 572/II zniszczono 26.01.1990. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych i ZSKO.
Akta Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Aktywny” nr rej. To 03650 prowadzonej przez Wydz. IV KWMO w Toruniu od 21.02.1978 do 23.04.1979. Sprawa dotyczyła kontroli operacyjnej studenta UMK w Toruniu starającego się o założenie katolickiej organizacji studenckiej w ramach działalności duszpasterstwa akademickiego. W materiałach przechodzi Jacek Piszczek jako jeden z uczestników odczytu dotyczącego praw człowieka zorganizowanego 17.02.1978 z redaktorem naczelnym "Więzi". IPN By 081/257 (398/II).
Ww. pozostawał w czynnym zainteresowaniu od 13.08.1984, zarejestrowany pod nr GC-003122/54 przez Wydział III Zarządu V Szefostwa WSW. Wpis na podstawie ZSKO.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Zarządzenie prokuratora IPN z dn. 19.12.2017 r. dotyczące Jacka Piszczka: wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego, prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu (Ppl Gd 615/17).

.