Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-12-2021 09:17

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej
Nazwisko: Sulikowski
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 15-07-1950
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Ryszard
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Dnia 13.10.1975 Andrzej Sulikowski został zarejestrowany przez Wydział IV KWMO w Krakowie pod numerem KR 16571 jako kandydat na tajnego współpracownika (kTW). 17.12.1977 zmieniono kategorię rejestracji na Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) kryptonim "Achates". Rozpracowywany przez SB jako korespondent Tygodnika Powszechnego oraz z powodu utrzymywania kontaktów z grupami dysydenckimi. Dnia 8.01.1979 materiały przekazano do Wydziału III KWMO w Krakowie. Sprawa nie została podjęta do dalszego prowadzenia z powodu niestwierdzenia "wrogiej" działalności, w związku z czym 8.06.1979 akta złożono w archiwum Wydziału "C" KWMO w Krakowie pod sygnaturą 14491/II. Materiały o sygn. 14491/II zostały zniszczone we wrześniu 1989. Wpis na podstawie dzienników: rejestracyjnego i archiwalnego oraz dokumentacji kartoteczno-ewidencyjnej.
7.12.1983 Andrzej Sulikowski został zarejestrowany pod numerem KR 28124 przez Wydział III WUSW w Krakowie do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. "Arka" o numerze rejestracyjny KR 27840. 13.02.1985 sprawę przejął Wydziału III-1 WUSW w Krakowie, który 11.04.1985 dokonał jej ponownej rejestracji, również jako SOR o tym samym kryptonimie (nr rej. KR 30732). Tego samego dnia A. Sulikowski został zarejestrowany pod numerem KR 30733 jako osoba rozpracowywana w ramach powyższej sprawy. SOR kryptonim "Arka" SB prowadziła przeciwko osobom związanym z podziemnym czasopismem literacko-politycznym o tytule "Arka", wychodzącym w Krakowie w latach 1983-1989. Akta zniszczono w jednostce operacyjnej 31.12.1989. Materiały KR 30732 zostały zniszczone w jednostce operacyjnej 31.12.1989. Wpis na podstawie dziennika rejestracyjnego oraz dokumentacji kartoteczno-ewidencyjnej.
W związku z podejrzeniem, iż w miejscu zamieszkania Andrzeja Sulikowskiego znajduje się sprzęt służący do emisji programów "Radia Solidarność", dnia 5.03.1984 funkcjonariusze WUSW w Krakowi dokonali przeszukania mieszkania i piwnicy Andrzeja Sulikowskiego. W wyniku przeszukania znaleziono liczne nielegalne wydawnictwa. Akta sądowe IPN Kr 17/241 t. 3 (II K 599/85/N).
Akta paszportowe Andrzeja Sulikowskiego. Zastrzeżenie wyjazdu do krajów kapitalistycznych i Jugosławii nr Z-3251/77 w okresie 1.06.1977-1.06.1979 wniesione przez Wydział IV KWMO w Krakowie. W uzasadnieniu zastrzeżenia napisano: "Współpracownik Tygodnika Powszechnego w Krakowie, sympatyk KOR, żywo interesuje się i śledzi działania podjęte przez dysydentów politycznych, kontakty z figurantami prowadzonych rozpracowań, wrogie wypowiedzi pod adresem polityki Partii i Rządu zawierające także momenty antyradzieckie". Odmowa z dnia 22.08.1983 na wydanie paszportu w związku z wyjazdem do Włoch na zaproszenie Dyrektora Domu Polskiego Jana Pawła II w Rzymie. W okresie 28.03.1985-28.03.1987 zastrzeżenie wyjazdu do WKŚ nr Z-9206/85 wniesione przez Wydział III-1 WUSW w Krakowie, w którego uzasadnieniu napisano: "Andrzej Sulikowski zaangażowany jest w nielegalną działalność wydawniczą i kolportażową w ramach wydawnictwa "Arka". W trakcie pobytu służbowego w Bochum w 1984 r. (RFN) wykorzystywał tą sytuację do propagowania antysocjalistycznej działalności prowadzonej w jego środowisku". W czerwcu 1986, po interwencji Rektora UJ u Ministra Spraw Wewnętrznych otrzymał zgodę na wyjazd do RFN na stypendium naukowe. W związku ze zmianą miejsca zamieszkania przez Andrzeja Sulikowskiego, w sierpniu 1989 akta paszportowe zdjęto z ewidencji Wydziału Paszportów WUSW w Krakowie i przesłano do Wydziału Paszportów WUSW w Lublinie. Akta paszportowe IPN Lu 357/274817 (EALu 274817).
Andrzej Sulikowski występuje w materiałach administracyjnych Wydziału III-1 WUSW Kraków jako jedna z osób, wobec których we wrześniu 1986 Służba Bezpieczeństwa podjęła działania profilaktyczno-ostrzegawcze w ramach akcji o kryptonimie "Brzoza" (przeprowadzanie rozmów ostrzegawczych). Materiały administracyjne Wydziału III-1 WUSW Kraków, IPN Kr 056/107 (156/K).
.