Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Roman Józef
Nazwisko: Jakubowski
Miejsce urodzenia: Rzeszów
Data urodzenia: 26-08-1949
Imię ojca: Ludwik
Imię matki: Aniela
Dodatkowe informacje:

Wojskowy Obóz Specjalny nr 6 w Czerwonym Borze przy 2 Batalionie Inżynieryjnym WOW był największym z dziesięciu powołanych w ramach akcji „Jesień 82”, gdzie umieszczeni zostali wytypowani przez SB i WSW działacze NSZZ „Solidarność” (łącznie ok. 1500 osób), uznani za „szczególnie niebezpiecznych” w czasie wprowadzania delegalizującej „Solidarność” ustawy o związkach zawodowych. Obóz działał od 5.11.1982 do 3.02.1983. Znalazło się w nim 450 osób z całej Polski. Oficjalnym powodem były szkolenia dla rezerwistów. Wśród powołanych znaleźli się niezdolni do służby, a nawet niepełnosprawni. Trafiło tu najwięcej takich osób w skali całego kraju.
Obóz składał się z 20 baraków. Każdy zbudowano z trzech połączonych wagonów kolejowych, obitych z zewnątrz deskami. Do ich ogrzewania służyły małe piecyki, nie gwarantujące odpowiedniej temperatury w warunkach zimowych.
Przetrzymywani zmuszani byli do prowadzenia szeregu ciężkich prac fizycznych. Nakazano im budowę drogi ze śniegu na poligonie, a także magazynu min. Skoszarowani w Czerwonym Borze odbywali również ćwiczenia z obsługi broni i musztrę, co stanowiło wyjątek wśród innych obozów.
Umieszczeni w obozie poddawani byli nieustannej inwigilacji. W barakach założono podsłuchy. Umieszczono tam również informatorów WSW. Prowadzono także intensywne przesłuchania. Przez pewien czas obok obozu stacjonował batalion WSW.
Umieszczeni w obozie próbowali protestów. 10.11.1982 kilku z nich odmówiło przyjmowania posiłków, co zakończyło się skierowaniem sprawy do sądu. Rezerwiści próbowali także kolportować wydawnictwa podziemne. Wszyscy umieszczeni w obozie poddani zostali intensywnej indoktrynacji.
Obecnie na terenie
Bibliografia:
- Bożko M., Czerwony Bór. Polski Gułag ’82, „Dziennik Wschodni”, 8 II 2007.
- Dąbrowski M., Wojskowe Obozy Specjalne 1982–1983, Lublin 2013.
- Piotrowski P., Kompanie polowe w „ludowym” Wojsku Polskim jako forma represji politycznych. Zarys problemu, „ZHW” 2010, nr 32-33.
- www.13grudnia81.plTreść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Roman Jakubowski figuruje w Księdze ewidencji żołnierzy zgrupowania rezerwy powołanych na ćwiczenia do wojskowego obozu internowania (JW 3466) w Czerwonym Borze. Powołany 05.11.1982, przydzielony do 3 kompanii saperów. Zwolniony po odbyciu ćwiczeń wojskowych 03.02.1983. IPN BU Pf 1090/62.
Poddany kontroli operacyjnej prowadzonej przez Wydz. V KW MO/WUSW w Rzeszowie od 09.02.1982 do 24.07.1985 w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "Klon" nr rej. 17397. Był aktywnym działaczem NSZZ "Solidarność". Po wprowadzeniu stanu wojennego próbował zorganizować akcję protestacyjną w zakładzie. W związku z tym przeprowadzono z nim rozmowę ostrzegawczą. 25.08.1982 ukarany przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Rzeszowa grzywną za noszenie na ubraniach roboczych w miejscu pracy znaczków "Solidarności". W związku z podejrzeniem, że podejmie działalność opozycyjną i będzie do niej namawiał innych pracowników zakładów 05.11.1982 został powołany do odbycia służby wojskowej. W sprawie wykorzystano Tajnych Współpracowników (TW) pseud. "Góral" i "Murarz" oraz zastosowano kontrolę korespondencji. 07.03.1984 z ww. przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą na temat jego opozycyjnej działalności. Dalsza kontrola operacyjna Romana Jakubowskiego miała odbywać się w ramach Sprawy Obiektowej (SO) krypt. "Robot". Akta kwestionariusza złożono 05.09.1985 do archiwum pod sygn. 17388/II. IPN Rz 044/227 (17388/II), IPN Rz 00141/2645 (17388/2) mikrofilm.
Rozpracowywany od 19.05.1988 pod nr 25791 w ramach Sprawy Obiektowej (SO) krypt. "Robot" nr rej. 6969 dot. operacyjnej ochrony Zakładów Elektromechanicznych "Zelmer" w Rzeszowie. Sprawę prowadził od 18.04.1973 do 20.02.1990 Wydz. III/ III "A"/ V/ OG KW MO/ WUSW w Rzeszowie. W sprawie znajdują się meldunki ogólne dotyczące sytuacji i nastrojów pracowniczych panujących w zakładzie. Informacje na temat Romana Jakubowskiego nie zachowały się w aktach. Akta SO "Robot" złożono do archiwum pod sygn. 324/IV. IPN Rz 053/14 (324/IV).
.