Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mariusz Zbigniew
Nazwisko: Zieliński
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 19-12-1955
Imię ojca: Ryszard
Imię matki: Danuta


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zabezpieczenie Operacyjne [ZO] Objęty zabezpieczeniem operacyjnym z nieznanego powodu. W trakcie prowadzenia sprawy sprawdzany przez inne jednostki: 28.03.1985 Oddział WSW Wojsk Lotniczych (powód: „przed rozprac[owaniem]”) i 10.11.1986 zastępca Szefa Zespołu ds. Zwalczania Terroryzmu (powód: p[rzed] rozpracowan[iem]”). Z zabezpieczenia zrezygnowano 22.08.1989. Materiały zniszczone w sierpniu 1989 r. „ze względu na znikomą wartość operacyjną". Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.