Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz Józef
Nazwisko: Ryś
Miejsce urodzenia: Grębów
Data urodzenia: 27-03-1932
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Bronisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa prowadzonego przez Wydział Śledczy WUBP w Szczecinie oraz z Referat Śledczy PUBP Sławno wobec członków nielegalnej organizacji młodzieżowej pn. „Polska Organizacja Wojskowa”, działającej na terenie Sławna i okolic w latach 1948-1949. Tadeusz Ryś wstąpił w dn. 20.03.1949 do placówki POW zorganizowanej w Malechowie. Nie zaangażował się w jej działalność, ponieważ 04.04.1949 został zatrzymany. Wyrokiem z dn. 13.10.1949 Wojskowego Sądu Rejonowego w Szczecinie został skazany na rok pozbawienia wolności z zawieszeniem warunkowym jego wykonania na okres 5 lat. IPN Sz 00101/154, t. 1-11 (1220/III).
Akta sprawy karnej prowadzonej przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Szczecinie w okresie 04.10.1949-13.10.1949. Wyrokiem z dn. 13.10.1949 Tadeusza Rysia uznano winnym przynależności do nielegalnej organizacji pn. „Polska Organizacja Wojskowa”, której celem miało być „dążenie do zmiany przemocą ustroju Państwa Polskiego” i orzeczono karę roku pozbawienia wolności z zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat, a także pozbawienie praw publicznych na okres 2 lat i przepadek mienia. Postanowieniem z dn. 19.08.1991 Sąd Wojewódzki w Szczecinie unieważnił wyrok WSR w Szczecinie (Sr 649/49). IPN Sz 187/62 (Sr 649/49).
W opracowaniu pn. „Charakterystyka nr 23/74” sporządzonym w 1974 r. w Wydz. „C” KW MO w Koszalinie na podstawie zachowanych materiałów archiwalnych, Tadeusz Ryś występuje jako członek „antyustrojowej” organizacji pn. „Polska Organizacja Wojskowa”. Materiały zawierają streszczenie działalności organizacji oraz kwestionariusze osobowe jej członków, w tym Tadeusza Rysia. IPN Sz 00103/343 (481/IV).
Akta stanowi opracowanie Wydz. II Biura „C” MSW w Warszawie z roku 1980 dotyczące działalności na ternie powiatu Sławno w okresie 1948-1949 młodzieżowej organizacji pn. „Polska Organizacja Wojskowa”. W materiałach wymieniono osobę Pana Tadeusza Rysia, jako jednego z aktywnych członków placówki tej organizacji działającej w Malechowie. IPN Sz 00108/90, t. 2 (326/IV).
W opracowaniu „Działalność nielegalnej organizacji młodzieżowej pn. >Polska Organizacja Wojskowa< i jej likwidacja przez organa bezpieczeństwa publicznego” sporządzonej w roku 1980 w Biurze „C” MSW w Warszawie na podstawie materiałów archiwalnych, Tadeusz Ryś występuje jako członek „antyustrojowej” organizacji pn. „Polska Organizacja Wojskowa”. Materiały zawierają streszczenie działalności organizacji w tym opis podejmowanych przez nią działań, tj. kolportaż ulotek, akcje plakatowe, gromadzenie broni. IPN Sz 008/897 (481/IV).
.