Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kazimierz Maciej
Nazwisko: Kuczyński
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 10-04-1949
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Jadwiga
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne krypt. "Gotowość" dotyczącej przygotowań do wprowadzenia stanu wojennego na terenie woj. gdańskiego. W aktach wielokrotnie pojawia się w wykazach nazwisko Kazimierza Macieja Kuczyńskiego. Akta zawierają m.in jego arkusz ewidencyjny jako osoby podlegającej internowaniu, sporządzony 27.05.1982, gdzie napisano, że choć „do tej pory nie przejawiał wrogiej i przestępczej działalności, obecnie zaangażował się w działalność OKO NSZZ >Solidarność<, udostępniał swoje mieszkanie do odbywania spotkań przez łączników i kurierów OKO, ukrywał poszukiwanego (...) – członka KK NSZZ >Solidarność<”. Część materiałów operacyjnych dotyczących ww. złożonych do archiwum pod sygn. 911/19 t. 5 zniszczono. IPN Gd 0207/10 t. 1 (156/10/911/2), IPN Gd 0207/11 (156/11, 911/2).
Akta internowanego. Kazimierz Kuczyński został internowany 29.05.1982 do Ośrodka Odosobnienia w Strzebielinku na mocy decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku nr 726 z 28.05.1982, ponieważ „ze względu na dotychczasowe zachowanie się zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż przebywając na wolności nie będzie przestrzegał obowiązującego porządku prawnego”. Decyzję o internowaniu uchylono 15.10.1982, uznając iż „ustały przyczyny uzasadniające internowanie”. Ww. został zwolniony z ośrodka 16.10.1982. IPN Gd 159/335 (18/82).
Akta podręczne Prokuratury Rejonowej w Gdańsku w sprawie niezaprzestania działalności związkowej przez innego działacza "Solidarności". W aktach figuruje Kazimierz Maciej Kuczyński wraz z wieloma innymi osobami, u których zrobiono rewizję, które zostały przesłuchane lub zatrzymane. Akta zawierają m.in. protokół przeszukania mieszkania K. Kuczyńskiego w dniu 27.05.1982, przeszukania jego osoby z tegoż dnia, kartę zatrzymania na 48 godzin w dniach 27.05.1982-29.05.1982 oraz protokół przesłuchania w charakterze świadka. IPN Gd 59/14 t. 1 -2.
Kazimierz Kuczyński w okresie od 06.02.1984 do 18.07.1985 był opracowywany jako kandydat na Tajnego Współpracownika (kTW). Zarejestrowany pod nr 48371 przez Wydz. III WUSW w Gdańsku. Z pozyskania zrezygnowano jak zapisano w matriałach z powodu zmiany miejsca zamieszkania. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 22290/I-k. Akt o sygn. 22290/I-k brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.