Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kazimierz
Nazwisko: Barański
Miejsce urodzenia: Zastróżne
Data urodzenia: 18-06-1957
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Regina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kazimierz Barański występuje w aktach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Tłoczarz”, która została zarejestrowana w ewidencji operacyjnej 19.05.1982 pod numerem KA-49684 i była prowadzona przez Grupę Operacyjną w Tychach Wydziału V-1 KWMO Katowice, a następnie przez Sekcję V KMMO/RUSW Tychy. Sprawę założono w związku z informacją dotyczącą piętnastominutowego „strajku solidarnościowego” jaki odbył się 13.05.1982 na terenie Wydziału Tłoczni Ciężkiej FSM-Zakład nr 2 w Tychach. Strajkujący domagali się uwolnienia osób internowanych i „odwieszenia” NSZZ „Solidarność”. Celem rozpracowania było wykrycie inspiratorów strajku i pociągnięcie ich do odpowiedzialności karnej. Ww. za czynny udział w strajku, został ukarany przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Tychy karą grzywny w wysokości 5 tys. zł. (z zamianą na 3 mies. aresztu w przypadku gdy kwota nie zostanie wpłacona w ciągu 3 dni) oraz zwolniony z pracy. SOR zakończono 12.09.1983. W wyniku strajku w Fabryce Samochodów Małolitrażowych w Tychach zwolniono 31 osób, 20 pracowników ukarano karą nagany, 3 przeniesieniem na inne stanowisko, 5 strajkujących internowano, a 15 zostało ukaranych przez Kolegium ds. Wykroczeń karą grzywny. W dn. 22.09.1983 materiały sprawy zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 40575/II. IPN Ka 043/1410 (40575/II).
.