Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marian
Nazwisko: Urbańczyk
Miejsce urodzenia: Wymysłów
Data urodzenia: 25-06-1958
Imię ojca: Mieczysław
Imię matki: Selwina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania. Marian Urbańczyk został zatrzymany 13.12.1981 decyzją nr Rd-91. Był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność”. Od 17.11.1980 był członkiem Zarządu Regionalnego w Katowicach, gdzie zajmował się kolportażem prasy i ulotek. Uchylenie internowania miało miejsce 24.07.1982 decyzją nr 1367/82. IPN Ka 043/673 t. 1 (39724/II).
Akta internowanego. Marian Urbańczyk na podstawie decyzji nr Rd-91 z 13.12.1981 został osadzony w dniu 18.12.1981 w Zakładzie Karnym nr 2 w Strzelcach Opolskich. Od 01.03.1982 prowadził protest głodowy przeciwko internowaniu. W dn. 19.03.1982 został przeniesiony do Ośrodka Odosobnienia w Uhercach. Internowanie uchylono 24.07.1982. IPN Rz 57/219 (3/82).
Akta internowania. Marian Urbańczyk został zatrzymany 30.08.1982 decyzją nr 572/V-2. Był członkiem KPN, przewodniczącym Zakładowego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania oraz członkiem-założycielem „Klubu Dyskusyjnego Robotnika” przy KWK „Andaluzja”. Utrzymywał kontakty z byłymi działaczami NSZZ „Solidarność”, ponieważ uważał, że działalność związkowa powinna zostać reaktywowana. Uchylenie internowania miało miejsce 15.10.1982 decyzją nr 1676/82. IPN Ka 043/673 t. 2 (39724/II).
Akta internowanego. Marian Urbańczyk na podstawie decyzji z 30.08.1982 nr 572/V-2 w dniu 01.09.1982 został osadzony w Ośrodka Odosobnienia w Zabrzu. Internowanie uchylono 15.10.1982. Materiały o sygn. IPN Ka 42/809 to karta depozytowa internowanego. IPN Ka 43/663 (5/82), IPN Ka 42/809 (5/82).
.