Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Leszek Stanisław
Nazwisko: Żochowski
Miejsce urodzenia: Ciechanów
Data urodzenia: 06-03-1949
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Jadwiga


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Poddany kontroli operacyjnej jako były przewodniczący NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Obrotu Artykułami Przemysłowymi i Spożywczymi (ZOAPiS) w Ciechanowie „wrogo występujący przeciwko poczynaniom rządu i partii.” Wedle informacji z akt sprawy w trakcie działalności związkowej „organizował strajki, wykonywał karykatury, przepisywał wiersze i anegdoty”. W ewidencji operacyjnej określony jako „nosiciel wrogiej propagandy”. Materiały złożono 14.03.1983 w archiwum Sekcji „C” Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego KWMO w Ciechanowie pod nr 410/II. IPN BU 0904/285 (410/II), IPN BU 01329/289 (410/2)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Jako były działacz „Solidarności” prowadzący przed delegalizacją związku „wrogą działalność polityczną”, objęty kontrolą operacyjną poprzez SOS (założoną 9.02.1983), a od 6.08.1985 rozpracowaniem przez SOR krypt. „Nieznajomy”. Sprawa została wszczęta po doniesieniach, że "dawni aktywiści" Międzyzakładowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność” w Ciechanowie prowadzą działalność konspiracyjną, próbują zintegrować swoje środowisko i nawiązać kontakty z osobami spoza województwa ciechanowskiego. W trakcie prowadzenia sprawy mieszkanie Leszka Żochowskiego 7.08.1985 zostało poddane rewizji, podczas której skonfiskowane zostały wydawnictwa bezdebitowe. Materiały złożono 8.11.1989 w archiwum Sekcji „C” Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego WUSW w Ciechanowie pod nr 847/II. IPN BU 0904/676 (847/II)
.