Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Antoni
Nazwisko: Chrzanowski
Miejsce urodzenia: Zaduszniki
Data urodzenia: 06-02-1939
Imię ojca: Wincenty
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta w sprawie zorganizowania przez KZ NSZZ "Solidarność" w Przedsiębiorstwie Transportowo-Sprzętowym Budownictwa "Transbud" w Gdyni 14.12.1981 strajku. Śledztwo prowadził od 19.12.1981 do 25.12.1981 Wydz. Śledczy KM MO w Gdyni. Postanowienie o przedstawieniu zarzutów wydano 19.12.1981. Postanowieniem Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni z 19.12.1981 tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Akt oskarżenia przeciwko A. Chrzanowskiemu sporządzono 25.12.1981. IPN Gd 267/6835 (3746/84/19).
Akta w sprawie karnej przeciwko Antoniemu Chrzanowskiemu i innym, oskarżonym o to, że „w dniu 14.12.1981 r. w godzinach rannych, w czasie obowiązywania stanu wojennego, służąc w jednostce zmilitaryzowanej tj. Przedsiębiorstwie Transportowo-Sprzętowym Budownictwa «Transbud» Gdańsk Oddział 3 w Gdyni, odmówili wykonania polecenia-rozkazu wydanego im kilkakrotnie służbowo przez kierownika tej jednostki w przedmiocie podjęcia i wykonania obowiązku pracy i trwali w nieposłuszeństwie”. Zatrzymany i poddany rewizji osobistej 18.12.1981. Wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni (Sm.W. 14/81) z 31.12.1981 skazany na karę 1 roku pozbawienia wolności. Wyrokiem Izby Wojskowej Sądu Najwyższego w Warszawie (Rw. 30/8/2) z 22.02.1982 powyższy wyrok zmieniono, orzekając wobec ww. zawieszenie wykonania kary na okres 3 lat. IPN Gd 253/9202-9204.
Akta penitencjarne Antoniego Chrzanowskiego, tymczasowo aresztowanego postanowieniem Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni (Pm.Śl.II-18/81) z 20.12.1981 jako podejrzanego o to, że „w dniu 14.12.1981r. o godz. 6.30 jako pracownik Przedsiębiorstwa Transportowo-Sprzętowego Budownictwa >Transbud< w Gdańsku – Oddział w Gdyni, będąc poinformowany o tym, że przedsiębiorstwo to zostało zmilitaryzowane, odmówił wykonania polecenia wydanego mu służbowo przez dyrektora tego przedsiębiorstwa w przedmiocie podjęcia i wykonania obowiązku pracy i trwał w swym postanowieniu”. 21.12.1981 osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni (Sm.W. 14/81) z 31.12.1981 skazany na karę 1 roku pozbawienia wolności. Wyrokiem Izby Wojskowej Sądu Najwyższego w Warszawie (Rw. 30/82) z 22.02.1982 powyższy wyrok zmieniono, orzekając wobec ww. zawieszenie wykonania kary na okres 3 lat. W związku z tym ww. został z dniem 25.02.1982 zwolniony z aresztu. IPN Gd 897/228 (38/99).
Ww. figuruje w aktach Sprawy Obiektowej (SO) krypt. "Renesans" nr rejestr. 42220 przemianowanej na "Mrowisko" prowadzonej od 19.01.1982 do 04.05.1985 przez Wydz. III "A"/V/ Insp. 2 KW MO/ WUSW w Gdańsku. Sprawa dotyczyła założenia taktyki działań w stosunku do NSZZ "Solidarność" na terenie województwa gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych. Antoni Chrzanowski figuruje w „Wykazie spraw karnych Grupy Śledczej KW MO Gdańsk na dz. 27 stycznia 1982 r.” jako skazany na 1 rok pozbawienia wolności wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni. IPN Gd 003/176 (200/IV).
Ankieta dotycząca oceny funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w PRL w latach 1982-1989 wypełniona przez Antoniego Chrzanowskiego. W ankiecie przedstawiono przebieg śledztwa, procesu i rozprawy rewizyjnej z lat 1981-1982 w sprawie uczestnictwa w strajku w Przedsiębiorstwie „Transbud” w Gdańsku w okresie stanu wojennego. Wypełnioną ankietę przesłano na ręce Senatora RP Zbigniewa Romaszewskiego, następnie przekazano do zasobu IPN. IPN BU 2831/119.
.