Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Władysław
Nazwisko: Wieczorek
Miejsce urodzenia: Piotrkowice Wielkie
Data urodzenia: 19-05-1940
Imię ojca: Wincenty
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jerzy Wieczorek 05.08.1981 został zarejestrowany pod numer 7254 do Sprawy Obiektowej (SO) krypt. "Maiusowcy" nr rej. 233, prowadzonej od 28.08.1975 do 12.01.1990 przez Wydz. III KW MO w Toruniu. Sprawa dotyczyła Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu. Zainteresowanie ww. zakończono 08.11.1989. Materiały dot. Jerzego Wieczorka zniszczono. Materiały SO krypt. "Maiusowcy" zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta operacyjne krypt. „Gotowość” dotyczące przygotowań do wprowadzenia stanu wojennego na terenie województwa toruńskiego z okresu 21.08.1980 - 10.01.1983. Jerzy Wieczorek figuruje w planie realizacji internowania wytypowanych osób z województwa toruńskiego z 19.09.1981. Pracownik naukowy UMK w Toruniu, przewodniczący NSZZ "Solidarność" przy Instytucie Fizyki UMK w Toruniu oraz doradca MKZ "Solidarność". Organizował spotkania na UMK w Toruniu ze znanymi dysydentami. Ww. występuje w planie rozmowy ostrzegawczej i planie zatrzymania. IPN By 466/1 (156/82), IPN By 466/3 (156/84).
Akta operacyjne Wydz. Śledczego KW MO w Toruniu z okresu 12.12.1981 - 23.11.1982 dotyczące osób internowanych w okresie stanu wojennego w ramach akcji krypt. „Jodła” z terenu województwa toruńskiego. W materiałach znajdują się dokumenty dotyczące internowania Jerzego Wieczorka, pracownika naukowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zatrzymany decyzją Komendanta KW MO w Toruniu nr 132/81 z 13.12.1981 "z powodu nawoływania do nielegalnych zgromadzeń". Internowany w Ośrodku Odosobnienia w Potulicach. Z ww. przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą 11.02.1982. Zwolniony na mocy decyzji nr 132/81-77 wydanej przez Komendanta KW MO w Toruniu 16.02.1982. IPN By 082/1 t. 13 (54/III), IPN By 076/321.
Akta osobowe internowanego od 13.12.1981 do 16.02.1982 w Ośrodku Odosobnienia dla Internowanych w Potulicach Jerzego Wieczorka. Zatrzymany decyzją Komendanta KW MO w Toruniu nr 132/81 z dnia 13.12.1981 "z powodu nawoływania do nielegalnych zgromadzeń". Zwolniony na mocy decyzji nr 132/81-77 wydanej przez Komendanta KW MO w Toruniu 16.02.1982. IPN By 97/147 (40/A/147).
.