Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Janusz
Nazwisko: Nadolski
Miejsce urodzenia: Bydgoszcz
Data urodzenia: 06-05-1951
Imię ojca: Czesław
Imię matki: Teresa
Dodatkowe informacje:

Wojskowy Obóz Specjalny nr 6 w Czerwonym Borze przy 2 Batalionie Inżynieryjnym WOW był największym z dziesięciu powołanych w ramach akcji „Jesień 82”, gdzie umieszczeni zostali wytypowani przez SB i WSW działacze NSZZ „Solidarność” (łącznie ok. 1500 osób), uznani za „szczególnie niebezpiecznych” w czasie wprowadzania delegalizującej „Solidarność” ustawy o związkach zawodowych. Obóz działał od 5.11.1982 do 3.02.1983. Znalazło się w nim 450 osób z całej Polski. Oficjalnym powodem były szkolenia dla rezerwistów. Wśród powołanych znaleźli się niezdolni do służby, a nawet niepełnosprawni. Trafiło tu najwięcej takich osób w skali całego kraju.
Obóz składał się z 20 baraków. Każdy zbudowano z trzech połączonych wagonów kolejowych, obitych z zewnątrz deskami. Do ich ogrzewania służyły małe piecyki, niegwarantujące odpowiedniej temperatury w warunkach zimowych.
Przetrzymywani zmuszani byli do prowadzenia szeregu ciężkich prac fizycznych. Nakazano im budowę drogi ze śniegu na poligonie, a także magazynu min. Skoszarowani w Czerwonym Borze odbywali również ćwiczenia z obsługi broni i musztrę, co stanowiło wyjątek wśród innych obozów.
Umieszczeni w obozie poddawani byli nieustannej inwigilacji. W barakach założono podsłuchy. Umieszczono tam również informatorów WSW. Prowadzono także intensywne przesłuchania. Przez pewien czas obok obozu stacjonował batalion WSW.
Umieszczeni w obozie próbowali protestów. 10.11.1982 kilku z nich odmówiło przyjmowania posiłków, co zakończyło się skierowaniem sprawy do sądu. Rezerwiści próbowali także kolportować wydawnictwa podziemne. Wszyscy umieszczeni w obozie poddani zostali intensywnej indoktrynacji.
Bibliografia:
- Bożko M., Czerwony Bór. Polski Gułag ’82, „Dziennik Wschodni”, 8 II 2007.
- Dąbrowski M., Wojskowe Obozy Specjalne 1982–1983, Lublin 2013.
- Piotrowski P., Kompanie polowe w „ludowym” Wojsku Polskim jako forma represji politycznych. Zarys problemu, „ZHW” 2010, nr 32-33.
- www.13grudnia81.plTreść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jerzy Nadolski figuruje w Księdze ewidencji żołnierzy zgrupowania rezerwy powołanych na ćwiczenia do wojskowego obozu internowania w Czerwonym Borze (JW 3466). Powołany 05.11.1982, przydzielony do 1 kompanii inżynieryjno-drogowej. Zwolniony po odbyciu ćwiczeń wojskowych 03.02.1983. IPN BU PF 1090/62.
Rozpracowywany od 23.05.1983 do 24.04.1984 przez Pion V RUSW w Grudziądzu w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Skarbnik” nr rej. 9260 z powodu aktywnej działalności w strukturach NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy tj. Pomorskiej Odlewni i Emalierni w Grudziądzu. Rozpracowanie zakończono z powodu zaniechania działalności, a akta sprawy złożono do archiwum pod sygn. 1181/II. Materiały o sygn. 1181/II zniszczono 2.02.1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno- ewidencyjnych.
Zarejestrowany 29.04.1985 pod nr 12630 przez Pion V RUSW w Grudziądzu do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Prezydium” nr rej. 9432 prowadzonej od 16.06.1983 do 14.10.1985. Podejrzewany o przynależność do Tymczasowego Prezydium NSZZ „Solidarność” w Grudziądzu i kolportaż nielegalnych ulotek. Z rozpracowywanym przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą. Po zakończeniu sprawy materiały złożono do archiwum pod sygn. 1553/II. Materiały o sygn. 1553/II zniszczono 2.02.1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.