Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Janusz
Nazwisko: Ostrowski
Miejsce urodzenia: Strzelce
Data urodzenia: 12-02-1945
Imię ojca: Konstanty
Imię matki: Halina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. "Postęp" dot. operacyjnego zabezpieczenia Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku. Sprawę prowadził od 31.03.1972 do 10.04.1976 Wydz. III KW MO w Gdańsku. Andrzej Ostrowski figuruje w aktach w wykazie pracowników wyjeżdżających do KK (kraje Kapitalistyczne) i Jugosławii. Akta sprawy zarchiwizowano pod sygn. 33/IV. IPN Gd 003/28 t. 2 (33/IV).
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. ”Klan"/ ”Związek” nr rej. 37004 prowadzona od 14.11.1980 do 3.11.1982 przez Wydz. III ”A”/V/ Insp. 2 KW MO/WUSW w Gdańsku dot. ochrony operacyjnej działalności NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. 24.08.1982 sprawę ”Klan” przemianowano na ”Związek”. Andrzej Ostrowski figuruje w wykazie osób ukrywających się i poszukiwanych byłych działaczy NSZZ ”Solidarność”. Członek Komitetu Zakładowego NSZZ ”Solidarność” przy Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku, podejrzany o próbę zorganizowania strajku na terenie zakładu po wprowadzeniu stanu wojennego. Poszukiwany przez Wydz. V KW MO w Gdańsku. Akta sprawy złożono do archiwum pod sygn. 185/IV. IPN Gd 003/166 t. 16, 26 (185/IV).
Akta prokuratorskie (4 Ds.29/87) prowadzone od 10.03.1987 do 25.05.1987 przez Prokuraturę Rejonową w Gdańsku w sprawie Andrzeja Ostrowskiego. Ww. był podejrzany o to, że: "od 14 do 19.12.1981 w Gdańsku jako członek Komitetu zakładowego NSZZ »Solidarność» przy Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku nie odstąpił od udziału w zawieszonej działalności związkowej i wspólnie z innymi organizował i kierował nielegalnym strajkiem pracowników tej instytucji, wchodząc w skład Komitetu Strajkowego". Śledztwo prowadzone od 1.03.1982 przez Prokuraturę Rejonową w Gdańsku (4 Ds. 33/82), zostało zawieszone wskutek ukrywania się podejrzanego. 10.03.1987 A. Ostrowski zgłosił się do Prokuratury Rejonowej w Gdańsku, gdzie przeprowadzono z nim rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą. Prokuratura Rejonowa w Gdańsku 10.03.1987 wydała postanowienie o wyłączeniu ze śledztwa (4Ds. 33/82) materiałów dot. ww. i włączeniu ich do nowego postępowania 4 Ds. 29/87. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gdańsku (IV Ko 176/87) z 25.05.1987 postępowanie prowadzone przeciwko ww. umorzono na podstawie amnestii z 25.07.1983. IPN Gd 73/3.
Akta paszportowe prowadzone od 19.06.1973 do 02.08.1988 przez Wydz. Paszportów KW MO/WUSW w Gdańsku. W aktach znajduje się informacja z 4.12.1982 sporządzona przez Sekcję Poszukiwań Ewidencji Wydz. Kryminalnego KW MO w Gdańsku. A. Ostrowski był poszukiwany w związku z sprawą 4Ds. 33/82 prowadzoną przez Prokuraturę Rejonową w Gdańsku. Sprawę poszukiwawczą OP.28/82 prowadził KW MO Sopot. W związku z powyższym Sekcja Poszukiwań Ewidencji Wydz. Kryminalnego KW MO w Gdańsku wniosła o zastrzeżenie wyjazdów za granicę. W aktach znajduje się postanowienie Sądu Rejonowego w Gdańsku z 25.05.1987 w przedmiocie umorzenia postępowania prowadzonego wobec A. Ostrowskiego na mocy ustawy amnestyjnej z 21.07.1983. IPN Gd 645/63122 (EAGD 63122).
.