Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Włodzimierz Krzysztof
Nazwisko: Schmeichel
Miejsce urodzenia: Brodnica
Data urodzenia: 15-02-1963
Imię ojca: Albin
Imię matki: Irena
Znany/a też jako:
Włodzimierz Schmejchel

Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Włodzimierz Schmeichel w dn. 29.01.1982 został zatrzymany wraz ze swoim bratem w trakcie kolportażu ulotek podziemnej organizacji o nazwie «Związek Walki o Niepodległość» (ZWON), która została założona po wprowadzeniu stanu wojennego przez dwie inne osoby i działała na terenie Brodnicy. Członkowie redagowali i rozlepiali ulotki, malowali znak Polski Walczącej i różne hasła antykomunistyczne na budynkach, a także niszczyli komunistyczne transparenty propagandowe. 30.01.1982 Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Bydgoszczy (Pg.Śl. II-26/82) na wniosek Wydz. Śledczego KW MO w Toruniu wszczęła śledztwo i zatrzymała na trzy miesiące (sankcja prokuratorska) Włodzimierza Schmeichela i 4 inne osoby, oskarżając je o popełnienie przestępstwa z art. 276 § 1 i 3 kodeksu karnego w zw. z art. 270 § 1 i art. 133 kodeksu karnego. Tymczasowo aresztowany w Areszcie Śledczym w Toruniu. Akta dwóch jeszcze osób, w tym ukrywającego się brata ww. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa wyłączyła do odrębnego postępowania. Śledztwo zamknięto 1.03.1982. IPN By 082/42 (95/III).
Akta w sprawie karnej przeciwko Włodzimierzowi Schmeichelowi i innym, oskarżonym o uczestnictwo w związku przestępczym i o wyszydzanie ustroju i naczelnych organów władzy państwowej oraz nawoływanie do czynów godzących w jedność sojuszniczą ze Związkiem Radzieckim. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Bydgoszczy 05.03.1982 skierowała akt oskarżenia do Sądu POW w Bydgoszczy. 08.03.1982 Sąd POW wydał postanowienie o zastosowaniu trybu doraźnego. Rozprawa główna odbyła się przed sądem w dniach 17-18.03.1983. Skazany wyrokiem sądu (So.W.129/82) z 20.03.1982. Wobec Włodzimierza Schmeichela jako młodocianego i pełniącego rolę podrzędną w grupie zastosowano nadzwyczajne złagodzenie kary tj. skazano go na 1 rok pozbawienia wolności oraz 1 rok pozbawienia praw publicznych. Orzeczoną karę odbywał w Zakładzie Karym w Potulicach. Jako młodociany zwolniony z więzienia warunkowo po upływie połowy kary decyzją Sądu POW w Bydgoszczy po posiedzeniu w dniu 12.08.1982. ZK opuścił 20.08.1982. Decyzją Sądu Rejonowego w Brodnicy 01.10.1982 wyznaczono mu społecznego kuratora. W dniu 09.08.1983 na mocy amnestii darowano mu karę pozbawienia praw publicznych oraz umorzenie nieuiszczonych opłat sądowych. 28.09.1984 zastosowano wobec Włodzimierza Schmeichela ustawę o amnestii, w wyniku czego karę darowano w całości bez żadnych warunków. 26 10.1989 Sąd POW postanowił "przebaczyć i puścić w niepamięć dokonane przestępstwo z art. 276 kk.”. IPN By 51/76-79.
Akta rewizyjne Naczelnej Prokuratury Wojskowej dotyczące skazanych Włodzimierza Schmejchela i innej osoby. W aktach znajduje się rewizja nadzwyczajna złożona przez Prezesa Izby Wojskowej Sądu Najwyższego do Izby Wojskowej Sądu Najwyższego zaskarżająca postanowienie Sądu POW z dnia 26.07.1983 o darowaniu kary ww. na mocy amnestii w częściach pozostawionych skazanym do odbycia, a powinno być w całości (pismo z dn. 24.08.1984) oraz postanowienie Izby Wojskowej Sądu Najwyższego z dnia 24.09.1984 o zmianie postanowienie o amnestii zgodnie z wnioskiem. IPN Bu 550/13 (598/84).
Akta w sprawie karnej przeciwko pozostałym osobom oskarżonym o czynny udział w opozycyjnej organizacji „Związek Walki o Niepodległość”. Włodzimierz Schmeichel figuruje w aktach tych spraw. IPN By 51/110 (So.W.233/82), IPN By 51/240 (So.W. 28/83).
Zbiór rewizji nadzwyczajnych Prokuratora Generalnego złożonych w Izbie Wojskowej Sądu Najwyższego w roku 1992. W aktach znajdują się rewizje nadzwyczajne wniesione przez Prokuratora Generalnego dotyczące wyroków wydanych w latach osiemdziesiątych, w tym rewizja od wyroku Sądu POW w Bydgoszczy (So.W. 129/82) wydanego 20.03.1982 na pięć osób w tym na Włodzimierza Schmeichela. IPN Bu 738/2 (RN I 630/91).
.