Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wojciech Mieczysław
Nazwisko: Wiercioch
Miejsce urodzenia: Mielec
Data urodzenia: 04-06-1953
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Halina
Dodatkowe informacje:

Wojskowy Obóz Specjalny nr 6 w Czerwonym Borze przy 2 Batalionie Inżynieryjnym WOW był największym z dziesięciu powołanych w ramach akcji „Jesień 82”, gdzie umieszczeni zostali wytypowani przez SB i WSW działacze NSZZ „Solidarność” (łącznie ok. 1500 osób), uznani za „szczególnie niebezpiecznych” w czasie wprowadzania delegalizującej „Solidarność” ustawy o związkach zawodowych. Obóz działał od 5.11.1982 do 3.02.1983. Znalazło się w nim 450 osób z całej Polski. Oficjalnym powodem były szkolenia dla rezerwistów. Wśród powołanych znaleźli się niezdolni do służby, a nawet niepełnosprawni. Trafiło tu najwięcej takich osób w skali całego kraju.
Obóz składał się z 20 baraków. Każdy zbudowano z trzech połączonych wagonów kolejowych, obitych z zewnątrz deskami. Do ich ogrzewania służyły małe piecyki, niegwarantujące odpowiedniej temperatury w warunkach zimowych.
Przetrzymywani zmuszani byli do prowadzenia szeregu ciężkich prac fizycznych. Nakazano im budowę drogi ze śniegu na poligonie, a także magazynu min. Skoszarowani w Czerwonym Borze odbywali również ćwiczenia z obsługi broni i musztrę, co stanowiło wyjątek wśród innych obozów.
Umieszczeni w obozie poddawani byli nieustannej inwigilacji. W barakach założono podsłuchy. Umieszczono tam również informatorów WSW. Prowadzono także intensywne przesłuchania. Przez pewien czas obok obozu stacjonował batalion WSW.
Umieszczeni w obozie próbowali protestów. 10.11.1982 kilku z nich odmówiło przyjmowania posiłków, co zakończyło się skierowaniem sprawy do sądu. Rezerwiści próbowali także kolportować wydawnictwa podziemne. Wszyscy umieszczeni w obozie poddani zostali intensywnej indoktrynacji.
Bibliografia:
- Bożko M., Czerwony Bór. Polski Gułag ’82, „Dziennik Wschodni”, 8 II 2007.
- Dąbrowski M., Wojskowe Obozy Specjalne 1982–1983, Lublin 2013.
- Piotrowski P., Kompanie polowe w „ludowym” Wojsku Polskim jako forma represji politycznych. Zarys problemu, „ZHW” 2010, nr 32-33.
- www.13grudnia81.plTreść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Wojciech Wiercioch był rozpracowywany od 08.09.1982 pod nr 18298 w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Marsz", nr. rej. 18219, prowadzonej na 4 osoby przez Wydz. V KW MO w Rzeszowie, a następnie przez Pion V RUSW w Mielcu w okresie 23.08.1982-29.12.1983. Ww. był podejrzany o kolportaż ulotek wykrytych przez SB 19.08.1982, nawołujących załogę WSK Mielec do udziału w akcji protestacyjnej w dniu 31.08.1982. w postaci marszu od bramy zakładu do centrum miasta po zakończeniu I zmiany. W wyniku przeszukania nie znaleziono materiałów obciążających. Sprawę zakończono 30.11.1983, następnie 29.12.1983 akta złożono w archiwum pod sygn. 17091/II. W dn. 29.01.1988 z akt wykonano mikrofilm o sygn. 17091/2. IPN Rz 043/1201(17091/II), IPN Rz 00141/2377 (17091/2) mikrofilm.
Ww. figuruje w wykazie rezerwistów powołanych na ćwiczenia w wojskowym obozie internowania w Czerwonym Borze (JW 3466). Powołany 05.11.1982, przydzielony do 3 kompanii. Zwolniony po odbyciu ćwiczeń 03.02.1983. IPN BU PF 1090/62, IPN Rz 437/1.
.