Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mieczysław
Nazwisko: Hajer
Miejsce urodzenia: Włocławek
Data urodzenia: 04-09-1941
Imię ojca: Roman
Imię matki: Danuta
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowanego Mieczysława Hajera. Internowany 13.12.1981 na mocy decyzji nr 45/81 Komendanta KW MO we Włocławku z 13.12.1981. Osadzony w Zakładzie Karnym we Włocławku. Jako powód internowania podano: „prowadzi aktywną działalność polityczną i destrukcyjną skierowaną przeciwko żywotnym interesom PRL”. Zwolniony z internowania 5.02.1982 na mocy decyzji Komendanta KW MO we Włocławku nr 45/a/82 z tego dnia. IPN By 88/113 (31/82/53).
Dokumentacja KW MO/WUSW we Włocławku dotycząca internowanych w stanie wojennym z okresu 13.12.1981-25.10.1983: wykazy, korespondencja, przepustki, wnioski o widzenia, zastrzeżenia widzeń, wykaz dokumentów skonfiskowanych z Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” we Włocławku. Mieczysław Hajer figuruje w wykazach osób internowanych z 1981 roku jako internowany przez Wydz. V KW MO we Włocławku i zwolniony z internowania 5.02.1982. Akta zawierają też decyzje o internowaniu oraz o uchyleniu internowania. IPN By 080/432 (33/9), IPN By 074/21 t. 1 (399/IV).
Kontrolowany operacyjnie od 16.04.1982 do 24.10.1983 przez Wydz. V KW MO/WUSW we Włocławku w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Krzykacz” nr rej. 4650. Powodem kontroli operacyjnej była działalność ww. w Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w przedsiębiorstwie Fabryka Lin i Drutu „Drumet” we Włocławku. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 772/II. Akta o sygn. 772/II zniszczono 11.10.1989 za protokołem brakowania nr 14/89 z 18.10.1989. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i ZSKO.
.