Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Lech
Nazwisko: Teper
Miejsce urodzenia: Włocławek
Data urodzenia: 21-07-1951
Imię ojca: Bolesław
Imię matki: Halina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowanego Andrzeja Tepera. Internowany 13.12.1981 na mocy decyzji nr 83/81 Komendanta KW MO we Włocławku z 13.12.1981. Osadzony w Zakładzie Karnym we Włocławku. Jako powód internowania podano: „prowadzi aktywną działalność polityczną i destrukcyjną skierowaną przeciwko żywotnym interesom PRL”. Zwolniony z internowania 22.12.1981 na mocy decyzji Komendanta KW MO we Włocławku nr 83/a/81 z 22.12.1981. IPN By 88/50 (30/81/42).
Dokumentacja KW MO/WUSW we Włocławku z okresu 13.12.1981-25.10.1983 dotycząca internowanych w stanie wojennym: wykazy, korespondencja, przepustki, wnioski o widzenia, zastrzeżenia widzeń, wykaz dokumentów skonfiskowanych z Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” we Włocławku. Andrzej Teper figuruje w wykazach osób internowanych z roku 1981 jako internowany przez Wydz. V KW MO we Włocławku i zwolniony z internowania 22.12.1981. Akta zawierają też nakaz zatrzymania i doprowadzenia ww. z 13.12.1981 oraz decyzje o internowaniu oraz o uchyleniu internowania. IPN By 080/432 (33/9), IPN By 074/21, t. 2 (399/IV).
Kontrolowany operacyjnie od 20.03.1982 do 07.03.1983 przez Wydz. V KW MO we Włocławku w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Turysta” nr rej. 4547. Jako powód kontroli operacyjnej podano: „Jako były internowany były członek KZ NSZZ «Solidarność» i przewodniczący Komisji Socjalnej w Zakładach Mechanicznych «URSUS» we Włocławku podejrzany był o działalność antysocjalistyczną”. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 632/II. Akta o sygn. 632/II zniszczono 11.10.1989 za protokołem brakowania nr 14/89 z 18.10.1989. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i ZSKO.
.