Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Włodzimierz Kazimierz
Nazwisko: Wejner
Miejsce urodzenia: Aleksandrów Kujawski
Data urodzenia: 01-12-1943
Imię ojca: Czesław
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Włodzimierz Wejner 7.12.1981 został zarejestrowany pod nr Wł 4098 przez Wydz. II KW MO we Włocławku w kategorii Materiały Wstępne. W dn. 23.01.1982 przerejestrowany do Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Drukarz” (nr rej. WŁ 4320). Akt brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i ZSKO.
Dokumentacja Wydz. II KW MO we Włocławku z okresu 24.11.1981-13.12.1981 dot. akcji operacyjnych na wypadek ogłoszenia stanu wojennego zawierająca wnioski o zastosowanie „izolacji prewencyjnej” oraz plany przeprowadzenia „rozmów ostrzegawczych”. Akta zawierają „plan przeprowadzenia rozmowy ostrzegawczej” z Włodzimierzem Wejnerem z 25.11.1981 oraz „wniosek o zastosowanie izolacji prewencyjnej” wobec ww. z 11.12.1981. IPN By 080/156 (10/2).
Akta internowanego Włodzimierza Wejnera. Internowany 13.12.1981 na mocy decyzji nr 71/81 Komendanta KW MO we Włocławku z 13.12.1981. Osadzony w Zakładzie Karnym we Włocławku. Jako powód internowania podano: „prowadzi aktywną działalność polityczno destrukcyjną skierowaną przeciwko żywotnym interesom PRL”. Zwolniony z internowania 31.12.1981 na mocy decyzji Komendanta KW MO we Włocławku nr 71/a/81 z 30.12.1981. IPN By 88/51 (30/81/43).
Dokumentacja KW MO/WUSW we Włocławku dotycząca internowanych w stanie wojennym z okresu 13.12.1981-25.10.1983: wykazy, korespondencja, przepustki, wnioski o widzenia, zastrzeżenia widzeń, wykaz dokumentów skonfiskowanych z Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” we Włocławku. Włodzimierz Wejner figuruje w wykazach osób internowanych z 1981 roku jako internowany przez Wydz. II KW MO we Włocławku i zwolniony z internowania 30.12.1981. Akta zawierają też decyzje o internowaniu ww. oraz o uchyleniu internowania. IPN By 080/432 (33/9), IPN By 074/21 t. 2 (399/IV).
W dn. 23.01.1982 zarejestrowany pod nr Wł 4320 przez Wydz. II KW MO we Włocławku do Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Drukarz”. 19.11.1983 dokumentację kontroli operacyjnej przekazano do Referatu Służby Bezpieczeństwa RUSW w Aleksandrowie Kujawskim, który 15.12.1985 wznowił prowadzenie sprawy. Wyrejestrowano z ewidencji operacyjnej 9.05.1986. Powodem prowadzenia KE była aktywna działalność W. Wejnera w NSZZ „Solidarność” w Kujawskich Zakładach Poligraficznych „Polfa” w Aleksandrowie Kujawskim oraz podejrzenia o „działalność antysocjalistyczną”. Akta o sygn. 1097/II zniszczono 11.10.1989 za protokołem brakowania akt nr 14/89 z 18.10.1989. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.