Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bolesław
Nazwisko: Wolski
Miejsce urodzenia: Sulkowo Rzeczne
Data urodzenia: 21-02-1929
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowanego Bolesława Wolskiego. Internowany 13.12.1981 na mocy decyzji nr 24/81 Komendanta KW MO we Włocławku z 13.12.1981. Osadzony w Zakładzie Karnym we Włocławku. Jako powód internowania podano: „prowadzi aktywną działalność polityczno destrukcyjną skierowaną przeciwko żywotnym interesom PRL”. Zwolniony z internowania 31.12.1981 na mocy decyzji Komendanta KW MO we Włocławku nr 24/a/81 z 30.12.1981. IPN By 88/59 (30/81/51).
Dokumentacja KW MO/WUSW we Włocławku dotycząca internowanych w stanie wojennym z okresu 13.12.1981-25.10.1983: wykazy, korespondencja, przepustki, wnioski o widzenia, zastrzeżenia widzeń, wykaz dokumentów skonfiskowanych z Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” we Włocławku. Bolesław Wolski figuruje w wykazach osób internowanych z 1981 roku jako internowany przez Wydz. II KW MO we Włocławku i zwolniony z internowania na mocy decyzji z 30.12.1981. Akta zawierają też decyzje o internowaniu oraz o uchyleniu internowania ww. IPN By 080/432 (33/9), IPN By 074/21 t. 2 (399/IV).
Kontrolowany operacyjnie od 6.01.1982 do 2.02.1984 przez Wydz. II KW MO/WUSW we Włocławku w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Lider” nr rej. 4282. Jako powód kontroli operacyjnej podano: „podejrzany o działalność antysocjalistyczną”. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 799/II. Akta o sygn. 799/II zniszczono 11.10.1989 za protokołem brakowania nr 14/89 z 18.10.1989. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i ZSKO.
.