Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 29-04-2024 09:15

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wojciech Apoloniusz
Nazwisko: Dworucha
Miejsce urodzenia: Rejowiec
Data urodzenia: 18-04-1948
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Aniela
Dodatkowe informacje:

Wojskowy Obóz Specjalny nr 6 w Czerwonym Borze przy 2 Batalionie Inżynieryjnym WOW był największym z dziesięciu powołanych w ramach akcji „Jesień 82”, gdzie umieszczeni zostali wytypowani przez SB i WSW działacze NSZZ „Solidarność” (łącznie ok. 1500 osób), uznani za „szczególnie niebezpiecznych” w czasie wprowadzania delegalizującej „Solidarność” ustawy o związkach zawodowych. Obóz działał od 5.11.1982 do 3.02.1983. Znalazło się w nim 450 osób z całej Polski. Oficjalnym powodem były szkolenia dla rezerwistów. Wśród powołanych znaleźli się niezdolni do służby, a nawet niepełnosprawni. Trafiło tu najwięcej takich osób w skali całego kraju.
Obóz składał się z 20 baraków. Każdy zbudowano z trzech połączonych wagonów kolejowych, obitych z zewnątrz deskami. Do ich ogrzewania służyły małe piecyki, niegwarantujące odpowiedniej temperatury w warunkach zimowych.
Przetrzymywani zmuszani byli do prowadzenia szeregu ciężkich prac fizycznych. Nakazano im budowę drogi ze śniegu na poligonie, a także magazynu min. Skoszarowani w Czerwonym Borze odbywali również ćwiczenia z obsługi broni i musztrę, co stanowiło wyjątek wśród innych obozów.
Umieszczeni w obozie poddawani byli nieustannej inwigilacji. W barakach założono podsłuchy. Umieszczono tam również informatorów WSW. Prowadzono także intensywne przesłuchania. Przez pewien czas obok obozu stacjonował batalion WSW.
Umieszczeni w obozie próbowali protestów. 10.11.1982 kilku z nich odmówiło przyjmowania posiłków, co zakończyło się skierowaniem sprawy do sądu. Rezerwiści próbowali także kolportować wydawnictwa podziemne. Wszyscy umieszczeni w obozie poddani zostali intensywnej indoktrynacji.
Bibliografia:
- Bożko M., Czerwony Bór. Polski Gułag ’82, „Dziennik Wschodni”, 8 II 2007.
- Dąbrowski M., Wojskowe Obozy Specjalne 1982–1983, Lublin 2013.
- Piotrowski P., Kompanie polowe w „ludowym” Wojsku Polskim jako forma represji politycznych. Zarys problemu, „ZHW” 2010, nr 32-33.
- www.13grudnia81.plTreść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Rozpracowywany w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia nr rejestr. 20825 prowadzonej od 05.03.1982 do 15.11.1982 przez Wydz. V KW MO w Kielcach jako organizator zbiórki pieniężnej dla rodzin osób internowanych. Sprawę zakończono przeprowadzeniem rozmowy ostrzegawczej. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 11715/II. Materiałów o sygn. 11715/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Figuruje w Księdze ewidencji żołnierzy zgrupowania rezerwy powołanych na ćwiczenia do wojskowego obozu internowania (JW 3466) w Czerwonym Borze. Powołany 05.11.1982, przydzielony do 3 kompanii inżynieryjno-drogowej. Zwolniony po odbyciu ćwiczeń wojskowych 03.02.1983. IPN BU PF 1090/62.
Zarejestrowany 25.01.1984 pod nr 23060 do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Odezwa" nr rej. 21610 prowadzonej od 08.11.1982 do 30.07.1984 przez Sekcję V RUSW w Ostrowcu Świętokrzyskim dotyczącej kolportażu ulotek "nawołujących do zakłóceń gospodarki narodowej na terenie Wydziału Stalowni Huty Ostrowiec". Ww. był rozpracowywany w związku ze swoją działalnością na terenie huty w nielegalnym związku pod nazwą „Kasa koleżeńska”. Sprawę skierowano na drogę postępowania karnego, zaś materiały dotyczące SOR krypt. "Odezwa" złożono do archiwum pod sygn. 12046/II. Materiałów o sygn. 12046/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta śledztwa prowadzonego wobec W. Dworuchy przez Wydz. Śledczy WUSW Kielce (R-13/84) od 20.03.1984 z powodu zarzutów, że od sierpnia do listopada 1983 brał udział na terenie Huty im. M. Nowotki w działalności nielegalnego związku pod nazwą „Kasa koleżeńska”, we wrześniu i październiku zbierał składki pieniężne. Prokuratura Rejonowa w Ostrowcu Świętokrzyskim (Ds. 64/84) 10.05.1984 umorzyła postępowanie. Akta skomasowano z aktami operacyjnymi złożonymi w archiwum pod sygn. 11715/II. Materiałów o sygn. 11715/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.