Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Piotr
Nazwisko: Ładziński
Miejsce urodzenia: Kiernozia
Data urodzenia: 14-04-1964
Imię ojca: Ryszard
Imię matki: Stanisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta sprawy karnej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim (II Kws 43/82) dot. Piotra Ładzińskiego. Zatrzymany 30.01.1982 za udział w akcji protestacyjnej w Gdańsku i osadzony w Zakładzie Karnym w Starogardzie Gdańskim. Oskarżony na mocy art. 50 dekretu z dnia 12.12.1981 o stanie wojennym o to że: ,,30.01.1982 w Gdańsku uczestniczył w akcji protestacyjnej pomimo obowiązującego stanu wojennego”. Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Miasta w Starogardzie Gdańskim (76/82) dnia 31.01.1982 uznało P. Ładzińskiego za winnego i wymierzyło mu karę 1 miesiąca aresztu. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim z 25.02.1982 ww. został uniewinniony. Zwolniony z aresztu 25.02.1982. Minister Sprawiedliwości dnia 6.04.1982 wniósł skargę rewizyjną do Sądu Najwyższego, który to uchylił wyrok Sądu I Instancji i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim z 27.06.1983 (II Kws. 105/82) postępowanie zostało umorzone. IPN Gd 48/107.
Akta penitencjarne Piotra Ładzińskiego prowadzone od 30.01.1982 do 25.02.1982 przez Zakład Karny w Starogardzie Gdańskim. Aresztowany za udział w akcji protestacyjnej 30.01.1982 w Gdańsku. Ukarany karą miesiąca aresztu przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Miasta Starogard Gdański. Zwolniony na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim (II Kws 43/82) z 25.02.1982. IPN Gd 885/57 (37/91).
.