Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Grzegorz Wojciech
Nazwisko: Mielczarek
Miejsce urodzenia: Sopot
Data urodzenia: 26-09-1957
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Zyta
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Grzegorz Mielczarek został objęty śledztwem prowadzonym od 08.05.1982 do 29.06.1982 przez Wydz. Śledczy KW MO w Gdańsku (RSD-98/82) w sprawie prowadzenia w Gdańsku kontrmanifestacji 1-wszo majowej. Zatrzymany 06.05.1982 i umieszczony w areszcie śledczym w Gdańsku. Akta złożono 08.12.1983 w archiwum pod sygn. 8400/III. Akta o sygn. 8400/III zniszczono za protokołem nr 1/88. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i akt sądowych.
Akta podręczne prokuratora prowadzone przez Prokuraturę Rejonową w Gdańsku (4 Ds.66/82) od 08.05.1982 do 26.01.1983 w sprawie Grzegorza Mielczarka podejrzanego o to, że w dniu 01.05.1982 w Gdańsku zorganizował i kierował nielegalną manifestacją. Oskarżony aktem sporządzonym 03.07.1982 "o kierowanie 1 maja 1982 akcją protestacyjną w Gdańsku kilku tysięcy uczestników ze śródmieścia Gdańska do osiedla Gdańsk-Zaspa, posługując się motocyklem, na którym przewoził osobę trzymającą białą flagę z napisem "Solidarność". IPN Gd 59/13.
Akta w sprawie karnej prowadzonej przez Sąd Wojewódzki w Gdańsku (III K.122/82) od 05.07.1982 do 29.09.1982 przeciwko Grzegorzowi Mielczarkowi, oskarżonemu o prowadzenie kontrmanifestacji 1.05.1982 w Gdańsku. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku z 29.09.1982 został uznany winnym zarzucanych mu aktem oskarżenia czynów i skazany na karę trzech miesięcy aresztu. Na poczet kary zaliczono mu areszt tymczasowy. 26.01.1983 Sąd Najwyższy w Warszawie (V KR 163/82) z powodu rewizji prokuratory zmienił wyrok I Instancji i skazał ww. na karę 9 miesięcy pozbawienia wolności. Ze względu na sytuację rodzinną kara pozbawienia wolności została odroczona do 31.07.1983. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku (III K. 122/82) z 11.10.1983 kara pozbawienia wolności została darowana na mocy amnestii. IPN Gd 965/6 t. 1-3.
Akta penitencjarne Grzegorza Mielczarka prowadzone od 21.05.1982 do 29.09.1982 przez Areszt Śledczy w Gdańsku. Zatrzymany 06.05.1982 w Gdańsku. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku (IIIK 122/82) z 29.09.1982 został uznany winnym zarzucanych mu aktem oskarżenia czynów tj. kierowanie 1 maja 1982 akcją protestacyjną w Gdańsku, mimo obowiązywania stanu wojennego i skazany na 3 miesiące aresztu. Zwolniony z AŚ w Gdańsku 29.09.1982. IPN Gd 161/261 (38/969).
Zarejestrowany 18.03.1986 jako Osoba Zabezpieczona (OZ) nr rej. 53672 przez Wydz. V WUSW w Gdańsku. Zabezpieczenie zakończono 30.03.1990. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Wielokrotnie obserwowany przez Wydz. "B" WUSW w Gdańsku na zlecenie Wydz. II WUSW w Gdańsku od 08.04.1987 do 10.04.1989. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Akta paszportowe Grzegorza Mielczarka prowadzone od 26.08.1985 do 20.06.1989 przez Wydz. Paszportów WUSW w Gdańsku. W aktach znajduje się zastrzeżenie wyjazdu za granicę nr 7919/82 wniesione przez Wydz. Śledczy KW MO w Gdańsku od 1.05.1982 do 31.12.1984 do WKŚ ("Wszystkich Krajów Świata") z powodu toczącego się śledztwa. IPN Gd 645/326272 (EAGD 326272).
.