Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Henryk Leon
Nazwisko: Śliwa
Miejsce urodzenia: Tarnogóra
Data urodzenia: 08-10-1957
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Stanisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa prowadzonego przez Wydz. Śledczy KW MM w Gdańsku (RSD-277/82) od 9.11.1982 do 10.01.1983 w sprawie Henryka Śliwy podejrzanego o rozpowszechnianie ulotek nawołujących do strajku, co mogło wywołać niepokój publiczny lub rozruchy. Zatrzymany 7.11.1982 na terenie portu gdańskiego. Tymczasowo aresztowany 9.11.1982. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 8221/III. Akta o sygn. 8221/III zniszczono za protokołem brakowania nr 1/88. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i akt sądowych.
Akta nadzoru nad śledztwem prowadzone przez Prokuraturę Marynarki Wojennej w Gdyni (Pm. Śl. II-354/82) od 09.11.1982 do 29.07.1983 dot. Henryka Śliwy podejrzanego o to, że 7.11.1982 na tablicy ogłoszeń w stołówce pracowniczej na terenie portu gdańskiego zawiesił dwie ulotki nawołujące do strajku i demonstracji ulicznych w dn. 10-11 listopada. Postanowieniem Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni z 10.01.1983 został oskarżony o to: "że będąc członkiem rozwiązanego NSZZ >Solidarność< nie odstąpił od działalności i 7.11.1982 na tablicy ogłoszeniowej w stołówce Zarządu Portu Gdańsk na Nabrzeżu Wiślanym rozwiesił ulotki o >treści antypaństwowej< nawołujące do strajku". IPN Gd 267/7693.
Akta w sprawie karnej (Sm. W. 6/83) prowadzone od 10.01.1983 do 28.09.1983 przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni dot. Henryka Śliwy. Wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni (Sm. W. 6/83) z 11.02.1983 został uniewinniony od zarzucanych mu aktem oskarżenia czynów z uwagi na brak wystarczających dowodów winy. Zwolniony z aresztu 11.02.1983. Sąd Najwyższy-Izba Wojskowa w Warszawie (Rw.242/83) w dn. 13.04.1983 nie uwzględnił rewizji prokuratura i zaskarżony wyrok utrzymał w mocy. IPN Gd 253/9031.
Akta tymczasowo aresztowanego Henryka Śliwy prowadzone od 10.11.1982 do 11.02.1983. Aresztowany na mocy postanowienia Prokuratora Marynarki Wojennej w Gdyni z 9.11.1982 w związku z toczącym się postępowaniem Pm.Śl.II-354/82. Uniewinniony przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni 11.02.1983 (Sm. W 6/83). Zwolniony z Aresztu Śledczego w Gdańsku 11.02.1983. IPN Gd 897/126 (39/218).
.