Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Konrad
Nazwisko: Daszkowski
Miejsce urodzenia: Książki
Data urodzenia: 31-03-1906
Imię ojca: Piotr
Imię matki: Anastazja
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa prowadzonego od 07.08.1945 do 12.07.1946 przez Wydz. Śledczy WUBP w Bydgoszczy w sprawie członków podziemnej organizacji niepodległościowej "NSZ" pod dowództwem "Ruczaja". Konrad Daszkowski pseud. "Luks" został aresztowany 21.05.1946 przez PUBP w Grudziądzu. Postanowieniem Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Bydgoszczy (311/46) z 29.05.1946 tymczasowo aresztowany i osadzony w więzieniu karno-śledczym w Grudziądzu. W toku śledztwa ustalono, że Konrad Daszkowski był członkiem organizacji od listopada 1945. Początkowo zajmował się działalnością wywiadowczą, później został komendantem placówki w Książkach. IPN By 070/1003 t. 1-10 (1050/III).
Akta prokuratorskie prowadzone przez Wojskową Prokuraturę Rejonową w Bydgoszczy (Pr. 835/46) od 29.05.1946 do 13.12.1952 w sprawie członków podziemnej organizacji niepodległościowej dowodzonej przez "Ruczaja" na terenie powiatów grudziądzkiego i wąbrzeskiego. Konrad Daszkowski został tymczasowo aresztowany 29.05.1946 postanowieniem WPR w Bydgoszczy. Oskarżony aktem sporządzonym 25.07.1946 o przynależność do organizacji, kierowanie placówką na terenie Książek, udział w akcjach oraz posiadanie broni i amunicji. IPN By 141/26-28.
Akta sądowe w sprawie karnej prowadzonej przeciwko członkom podziemnej organizacji niepodległościowej pod dowództwem "Ruczaja". Konrad Daszkowski został skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy na sesji wyjazdowej w Grudziądzu (Sr. 589/46) z 18.10.1946 na karę śmierci wraz z wieczystą utratą praw honorowych i obywatelskich oraz przepadkiem całego mienia na rzecz Skarbu Państwa. 12.11.1946 Najwyższy Sąd Wojskowy w Warszawie odrzucił skargę rewizyjną, zaś 24.11.1946 Prezydent KRN nie skorzystał z prawa łaski wobec skazanego. Wyrok wykonano 12.12.1946 w więzieniu w Grudziądzu. IPN By 66/457-458.
Charakterystyka nr 17 sporządzona 20.04.1973 w Wydz. "C" KW MO w Bydgoszczy na podziemną organizacje niepodległościową "Narodowe Siły Zbrojne" Oddział "Ruczaja". Celem organizacji była walka z ustrojem komunistycznym poprzez dokonywanie akcji zbrojnych na obiekty, instytucje państwowe, aktyw partyjny, funkcjonariuszy UB i MO, żołnierzy WP i działaczy lewicowych. Organizacja działała o czerwca 1945 do lipca 1946 na terenie powiatów grudziądzkiego i wąbrzeskiego. W skład oddziału "Ruczaja" wchodziło 7 placówek, w tym m,in. funkcjonująca pod nazwą "Odwet" w Książkach, której komendantem był Konrad Daszkowski, pseud. "Luks". Za swoją działalność został aresztowany i skazany wyrokiem WSR w Bydgoszczy z 18.10.1946 na karę śmierci. Wyrok wykonano 12.12.1946. IPN By 09/17 (17/O), IPN BU 0176/31.
Akta Rozpracowania Obiektowego (RO)/ Sprawy Obiektowej (SO) krypt. "Tatry" nr rej. 54/52 prowadzonej od 14.10.1946 do 05.05.1982 przez Wydz. III WUBP/WU ds. BP/KW MO w Bydgoszczy na byłych członków "Narodowych Sił Zbrojnych" z woj. bydgoskiego oraz ich późniejszej kontroli operacyjnej. Materiały zawierają historię powstania "NSZ" na Pomorzu, schemat organizacyjny, raporty z rozpracowania, plany przedsięwzięć organizacyjnych, spisy figurantów i członków organizacji. W spisie figurantów rozpracowania przechodzi Konrad Daszkowski pseud. Luks", członek placówki w Książkach, skazany za karę śmierci. IPN By 069/277 (277/IV).
.