Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Florian
Nazwisko: Dutkiewicz
Miejsce urodzenia: Gozdowo
Data urodzenia: 19-03-1900
Imię ojca: Jan
Imię matki: Pelagia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa prowadzonego przez Wydz. Śledczy WUBP w Bydgoszczy w sprawie podziemnej organizacji niepodległościowej Pomorskiego Okręgu "WiN". Florian Dutkiewicz (w aktach jako Dudkiewicz) został zatrzymany 16.04.1946 przez PUBP w Bydgoszczy. Śledztwo w jego sprawie wszczęto 20.04.1946. W trakcie przesłuchania wyjaśnił, że był członkiem AK od lutego 1942 do lutego 1945. Posługiwał się pseud. "Wiktor". Na początku lutego 1945 został zmobilizowany do wojska i wyznaczony na kierownika Referatu Oficerskiego RKU w Bydgoszczy. 23.02.1945 wraz z innymi żołnierzami z kadry RKU został zatrzymany i przewieziony do Koronowa, gdzie był przesłuchiwany przez NKWD na okoliczność działalności w AK. Po przesłuchaniu, pilnujący go w trakcie transportu konwojent poinformował, że na pisemny rozkaz NKWD jadą do sowieckiego obozu w Jastrowie. Od innej osoby dowiedział się, że na rozkaz NKWD wszyscy aresztowani mieli zostać rozstrzelani przez sowiecki sąd polowy. Od tej samej osoby otrzymał pistolet i wspólnie rozbroili dwóch milicjantów. Trzeci konwojent został zastrzelony przez ww. Tymczasowo aresztowany 27.04.1946. Osadzony w więzieniu karno-śledczym w Bydgoszczy. Śledztwo zakończono 03.08.1946. IPN By 070/837 t. 1-4 (883/III).
Akta nadzoru Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Bydgoszczy (Pr. R. 394/46) w sprawie członków podziemnej organizacji niepodległościowej "WiN" prowadzone od 20.04.1946 do 29.08.1946. Florian Dutkiewicz postanowieniem WPR w Bydgoszczy z 27.04.1946 został tymczasowo aresztowany. Postanowieniem WPR w Bydgoszczy z 26.08.1946 zatwierdzono akt oskarżenia. Oskarżony o to, że jako członek "Armii Krajowej" aresztowany przez władze rosyjskie i transportowany wraz z innymi osobami do obozu w Jastrowie rozbroił transportujących ich milicjantów, następnie wraz z inną osobą zastrzelił ich, a ciała pogrzebał w piwnicy mieszkania. IPN By 141/12-14.
Akta sądowe w sprawie karnej prowadzonej przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Bydgoszczy (R. 519/46) w sprawie członków niepodległościowej organizacji podziemnej. Florian Dutkiewicz został skazany wyrokiem WSR w Bydgoszczy z 30.09.1946 na karę śmierci, utratę praw publicznych i honorowych oraz przepadek całego mienia na rzecz Skarbu Państwa. Najwyższy Sąd Wojskowy w Warszawie (Rs. 4278/46) postanowieniem z 29.10.1946 odrzucił skargę rewizyjną skazanego. Prezydent KRN 09.11.1946 nie skorzystał z prawa łaski w stosunku do skazanego. Wyrok poprzez rozstrzelanie wykonano 27.11.1946 w więzieniu w Bydgoszczy. IPN By 66/395-397.
.