Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-03-2023 12:43

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz Piotr
Nazwisko: Bieregowski
Miejsce urodzenia: Gdynia
Data urodzenia: 01-08-1950
Imię ojca: Teodor
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne krypt. "Gotowość" dot. przygotowań do wprowadzenia stanu wojennego i internowania osób na terenie woj. gdańskiego prowadzone od 14.11.1980 do 03.11.1982 przez Wydz. III, V, Śledczy KW MO w Gdańsku. Tadeusz Bieregowski figuruje w protokole zniszczenia dokumentów sprawy krypt. "Jodła", w arkuszu informacyjnym z 06.03.1981. O internowanie ww. zabiegał Wydz. II KW MO w Gdańsku. Część akt krypt. "Gotowość" dot. ww. złożonych do archiwum pod sygn. 911/19 t. 1 zniszczono protokołem brakowania nr 4/89 dnia 24.08.1989. IPN Gd 0207/7 (156/7, 911/17).
Akta osobowe T. Bieregowskiego internowanego od 14.12.1981 do 27.02.1982 w Ośrodku Odosobnienia dla Internowanych w Strzebielinku. Zatrzymany 14.12.1981 decyzją Komendanta KW MO w Gdańsku nr 439 z dnia 12.12.1981 "ze względu na uzasadnione podejrzenie, że pozostając na wolności w czasie obowiązywania stanu wojennego nie będzie przestrzegał porządku prawnego lub będzie prowadził działalność zagrażającą interesom bezpieczeństwa lub obronności państwa". Internowany od 14.12.1981 w Ośrodku Odosobnienia dla Internowanych w Strzebielinku, skąd 18.12.1981 trafił do Aresztu Śledczego w Gdańsku, w Strzebielinku ponownie od 28.01.1982 Zwolniony 27.02.1982 na mocy decyzji nr 80 wydanej przez Komendanta KW MO w Gdańsku z 24.02.1982. IPN Gd 159/57.
Sprawa obiektowa (SO) krypt. "Renesans"/ "Mrowisko" nr 42220 prowadzona od 19.01.1982 do 04.05.1985 przez Wydz. III „A”/ V/ Insp. 2 KW MO/WUSW w Gdańsku dot. działań SB zmierzających do powołania kontrolowanych przez siebie struktur tzw. nowej „Solidarności” po wprowadzeniu stanu wojennego. 30.04.1983 Wydz. V KW MO w Gdańsku przekazał sprawę do dalszego prowadzenia Insp. 2 KW MO w Gdańsku. Tadeusz Bieregowski figuruje w wykazie osób internowanych w Ośrodku Odosobnienia dla Internowanych w Strzebielinku na mocy decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku sporządzonym 31.12.1981. IPN Gd 003/176 (200/IV).
Akta o wydanie książeczki żeglarskiej prowadzone od 10.08.1972 do 22.11.1972 przez Wydz. "C" KW MO w Gdańsku. Akta Tadeusza Bieregowskiego były 23.09.1981 wypożyczane przez Wydz. II KW MO w Gdańsku. IPN Gd 719/17775.
.