Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2022 08:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Henryk
Nazwisko: Ogrodowczyk
Miejsce urodzenia: Bogurzanek
Data urodzenia: 15-02-1945
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa nr 194/82 prowadzonego przez Wydz. Śledczy KW MO w Gdańsku od 02.09.1982 do 24.09.1982 w sprawie zajść ulicznych w Gdańsku 31.08.1982. W toku śledztwa ustalono, że Henryk Ogrodowczyk był aktywnym uczestnikiem tych wydarzeń. Akta złożono do archiwum pod sygn. 8437/III. Akta o sygn. 8437/III zniszczono za protokołem brakowania nr 1/88. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta podręczne prokuratora dot. Henryka Ogrodowczyka prowadzone od 02.09.1982 do 13.10.1984 przez Prokuraturę Rejonową w Gdańsku. Zatrzymany 31.08.1982 w Gdańsku za udział w akcji protestacyjnej pomimo obowiązującego stanu wojennego. Postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Gdańsku (4 Ds. 148/82) tymczasowo aresztowany 02.09.1982. Śledztwo zostało zakończone 24.09.1982. Oskarżony aktem sporządzonym 29.09.1982 przez Prokuraturę Rejonową w Gdańsku o to, że "dnia 31 sierpnia 1982 r. w Gdańsku wziął udział w nielegalnym zbiegowisku publicznym i dopuścił się gwałtownego zamachu na przywracających porządek funkcjonariuszy MO w ten sposób, że rzucał w nich kamieniami i używał pod ich adresem słów powszechnie uznanych za obelżywe". IPN Gd 61/15.
Akta sprawy karnej prowadzonej przez Sąd Wojewódzki w Gdańsku (III K.159/82 ,,dor”) od 29.09.1982 do 13.10.1982 przeciwko Henrykowi Ogrodowczykowi, oskarżonemu przez Prokuraturę Rejonową w Gdańsku o udział w akcji protestacyjnej 31.08.1982 w Gdańsku, pomimo obowiązywania stanu wojennego. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku z 13.10.1982 został uniewinniony od stawianych mu aktem oskarżenia czynów. IPN Gd 965/5 t. 1-2.
Akta tymczasowo aresztowanego Henryka Ogrodowczyka prowadzone od 07.09.1982 do 14.10.1982. Zatrzymany 31.08.1982 za uczestniczenie w akcji protestacyjnej w Gdańsku. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku (III K 159/82/ dor) uniewinniony. Zwolniony z AŚ w Gdańsku 14.10.1982. IPN Gd 161/291 (38/1054).
Materiały dot. zajść ulicznych, które miały miejsce na terenie Gdańska i Tczewa w dniu 31.08.1982 (m.in. zestawienia obrażeń funkcjonariuszy MO, informacje na temat stanu ścigania sprawców, informacje dot. strat materialnych, charakterystyka zajść ulicznych) prowadzone przez Prokuraturę Wojewódzką w Gdańsku od 04.09.1982 do 10.12.1982. W notatce urzędowej Zastępcy Prokuratora Wojewódzkiego z 19.10.1982 dot. spraw prowadzonych w trybie doraźnym przeciwko uczestnikom zajść ulicznych z 31.08.1982, które zostały rozpoznane przez Sąd Wojewódzki figuruje H. Ogrodowczyk, oskarżony o udział w akcji protestacyjnej w Gdańsku 31.08.1982, uniewinniony przez Sąd Wojewódzki w Gdańsku wyrokiem z 13.10.1982. IPN Gd 76/12.
.