Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Włodzimierz
Nazwisko: Rożniecki
Miejsce urodzenia: Kostomłoty
Data urodzenia: 18-05-1956
Imię ojca: Leon
Imię matki: Irena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały dotyczące przygotowań do wprowadzenia stanu wojennego na terenie województwa gdańskiego w ramach sprawy krypt. „Gotowość” prowadzonej od 03.02.1980 do 22.12.1982 przez Wydz. III „A”/V, Wydz. Śledczy KW MO w Gdańsku. Włodzimierz Rożniecki figuruje w wykazie osób przewidzianych do internowania oraz w wykazie osób, „które muszą pozostać internowane”. Akta zawierają też „Arkusz ewidencyjny osoby podlegającej internowaniu” z 11.05.1982, w którym odnotowano: „W/wymieniony od początku 1982 r. do chwili obecnej aktywnie uczestniczy w propagowaniu poglądów antysocjalistycznych w środowisku pracowników Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni. Posiadane przez nas informacje operacyjne wskazują na to, iż czynnie współdziała w akcjach kolportażu ulotek na terenie zakładu pracy”. Część akt krypt. "Gotowość" dotyczących Włodzimierza Rożnieckiego złożonych do archiwum pod sygn. 911/19 t. 7 zniszczono za protokołem nr 4/89 z 24.08.1989. IPN Gd 0207/10/1 t. 1, IPN Gd 340/2 t. 1, IPN Gd 0207/11 (911/2).
W dn. 14.04.1982 zarejestrowany przez Wydz. V KW MO w Gdańsku pod nr rej. 43024 do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Kwiat”. Powodem sprawdzenia operacyjnego był kolportaż opozycyjnych ulotek. Sprawę zakończono 18.08.1983. Akta złożono w archiwum pod sygn. 18415/II. Akt o sygn. 18415 brak/II. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i ZSKO.
Akta internowanego Włodzimierza Rożnieckiego. Internowany 13.05.1982 na mocy decyzji nr 716 Komendanta KW MO w Gdańsku z 12.05.1982. Osadzony w Zakładzie Karnym w Iławie, następnie 21.06.1982 przeniesiony do Ośrodka Odosobnienia w Kwidzynie. Jako powód internowania podano: „ze względu na dotychczasowe zachowanie się zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż przebywając na wolności nie będzie przestrzegać porządku prawnego”. W dn. 4.07.1982 podjął głodówkę protestacyjną, którą przerwał 15.07.1982. Zwolniony 10.12.1982 na mocy decyzji Komendanta KW MO w Gdańsku nr 333 z 6.12.1982. IPN Gd 162/294 (294/12/82).
.