Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Franciszek Jan
Nazwisko: Fenikowski
Miejsce urodzenia: Poznań
Data urodzenia: 15-05-1922
Imię ojca: Marian
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Poeta" nr rej. 28123 założona w celu inwigilacji działacza opozycji demokratycznej - znanego publicysty, krytyka i historyka literatury. W aktach znajduje się charakterystyka Franciszka Fenikowskiego sporządzona 28.06.1977 przez Wydz. III KW MO w Gdańsku. Rozpracowywany od 1968 roku w ramach SOR krypt. "Inspiratorzy" w związku z tym, że organizował wystąpienia opozycyjnie nastawionych literatów. Od czerwca 1971 kontrolowany w ramach KE krypt. "Kolega". W toku kontroli operacyjnej stwierdzono, że ww. był stale atakowany przez opozycjonistów w związku z podejrzeniem go o zdradę. Spowodowało to jego całkowite wycofanie się z działalności politycznej i wyprowadzkę z Gdańska. Akta sprawy "Poeta" złożono do archiwum pod sygn. 50992/II. IPN BU 0204/1421 t. 3 (50992/II).
Materiały operacyjne dot. zabezpieczenia środowiska literackiego w Polsce w latach 1970-1977. F. Fenikowski figuruje w "informacji na temat aktualnej sytuacji w gdańskim środowisku literackim i Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim" sporządzonej 17.05.1971 przez Wydz. III KW MO w Gdańsku jako pisarz ze środowiska gdańskiego cieszący się ogólnopolskim rozgłosem o poglądach opozycyjnych. W marcu 1968 poparł strajki studentów. Rozpracowywany w ramach SOR krypt. "Inspiratorzy" nr rej. 8590 założonej na członków gdańskiego oddziału Związku Literatów Polskich. Brał udział w zebraniach na których krytykowano partię i wyrażano się obraźliwie o przywódcach PZPR. Zajmował również krytyczne stanowisko w stosunku do polityki partii w dziedzinie kultury. IPN BU 0236/211 t. 1 (2233/IV), IPN BU 01419/234.
Od 10.04.1968 do 17.06.1971 rozpracowywany pod nr 8593 w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Inspiratorzy" nr rej. 8590 prowadzonej przez Wydz. III KW MO w Gdańsku na gdański oddział Związku Literatów Polskich. 17.06.1971 przekwalifikowany i kontrolowany operacyjnie w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "Kolega". Kontrolę zakończono 09.12.1975, materiały złożono do archiwum pod sygn. 15390/II. Akta o sygn. 15390/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta paszportowe Franciszka Fenikowskiego prowadzone od 15.01.1977 do 16.07.1980 przez Wydz. Paszportów KW MO w Gdańsku oraz Wydz. Paszportów KS MO w Warszawie. W aktach znajduje się informacja, że ww. był rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Gdańsku w związku z prowadzeniem działalności opozycyjnej. IPN BU 1005/118747 (EAGM 118747).
.