Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Leon Franciszek
Nazwisko: Malinowski
Miejsce urodzenia: Toruń
Data urodzenia: 15-11-1944
Imię ojca: Maksymilian
Imię matki: Klara
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne śledztwa w sprawie namalowania na murze budynku PKP Toruń Wschodni haseł zawierających fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny przeciwko Leonowi Malinowskiemu, prowadzone od 19.03.1982 do 16.04.1982 w trybie doraźnym przez Wydział Śledczy KW MO w Toruniu (RSD-9/82). Zatrzymany 18.03.1982 przez KW MO w Toruniu i osadzony w Areszcie Śledczym w Toruniu. W trakcie przeszukania mieszkania ww. 18.03.1982 znaleziono puszki farby i pędzel. Badania Wydz. Kryminalistyki KW MO w Toruniu potwierdziły ten sam skład techniczny zabezpieczonych dowodów i farby z napisu na dworcu PKP w Toruniu. Śledztwo zakończone 16.04.1982 przesłaniem akt sprawy Wojskowej Prokuraturze Garnizonowej w Bydgoszczy. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 100/III. IPN By 082/47 (100/III).
Akta w sprawie karnej prowadzone przez Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy (So.W.295/82) dotyczące Leona Malinowskiego. W dn. 19.04.1982 oskarżony o to, że "w nocy z 17 na 18 marca 1982 na ścianie dworca PKP Toruń Wschodni, namalował hasła zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokoje społeczne”. Tymczasowo aresztowany postanowieniem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Bydgoszczy (Pg.Śl.II-82/82) z 19.03.1982. Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy 05.05.1982 zwrócił akta sprawy prokuraturze celem uzupełnienia. Śledztwo zostało zamknięte 30.06.1982, przesłaniem aktu oskarżenia do sądu 01.07.1982. Wyrokiem Sądu POW w Bydgoszczy z 26.07.1982 uznany winnym zarzucanych mu aktem oskarżenia czynów tj. namalowania na ścianie dworca PKP Toruń Wschodni olejną farbą hasła "Precz z czerwoną zarazą” i skazany na 1 rok pozbawienia wolności oraz obciążony kosztami postępowania sądowego. Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy 15.10.1982 odrzucił prośbę Malinowskiego o prawo łaski i wyrok utrzymał w mocy. Postanowieniem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy z 8.01.1983 został warunkowo zwolniony z reszty odbycia kary z ustanowieniem okresu próbnego do 10.01.1984 i poddany pod dozór kuratora sądowego. Zwolniony z Zakładu Karnego we Wronkach 10.01.1983. Zatarcie skazania ww. nastąpiło 27.10.1989 na mocy postanowienia Sądu POW w Bydgoszczy. IPN By 51/147.
Akta penitencjarne Leona Malinowskiego prowadzone od 17.09.1982 do 10.01.1983. Zatrzymany 18.03.1982 przez KW MO w Toruniu i osadzony w Areszcie Śledczym w Toruniu. Skazany wyrokiem Sądu POW w Bydgoszczy z 26.07.1982 na karę 1 roku pozbawienia wolności. 17.09.1982 umieszczony w ZK we Wronkach. Postanowieniem Sądu POW w Bydgoszczy (So.W. 295/82) z 8.01.1983 warunkowo zwolniony z reszty kary z ustanowieniem okresu próbnego do 10.01.1984. Zwolniony z Zakładu Karnego we Wronkach 10.01.1983. IPN Po 186/23.
.