Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mariusz Edward
Nazwisko: Seweryński
Miejsce urodzenia: Brodnica
Data urodzenia: 13-03-1961
Imię ojca: Janusz
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa przeciwko Mariuszowi Seweryńskiemu podejrzanego o to, że „od dnia 13.12.81 r. do dnia 19.01.82 r. na terenie Brodnicy brał udział w działalności nielegalnego związku o nazwie «Związek Walki o Niepodległość», którego celem było lżenie i wyszydzanie ustroju i naczelnych organów PRL oraz publiczne nawoływanie do czynów godzących w jedność sojuszniczą PRL z ZSRR i cel ten wymieniona organizacja realizowała poprzez sporządzanie i kolportowanie ulotek zawierających fałszywe informacje mogące wywołać niepokój publiczny”. Śledztwo dotyczące ww. wyłączono 1.03.1982 z postępowania Wydz. Śledczego KW MO w Toruniu (TO 4/82) i Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Bydgoszczy (Pg.Śl. II-26/82) do odrębnego prowadzenia (TO 8/82, Pg.Śl.II-69/82). Zarzut przedstawiono 23.03.1982 zarządzając jednocześnie tymczasowe aresztowanie ww. Śledztwo zakończono 20.04.1982 wnioskiem o wniesienie aktu oskarżenia. IPN By 082/46 (99/III).
Akta w sprawie karnej przeciwko Mariuszowi Seweryńskiemu oskarżonemu o czynny udział w opozycyjnej organizacji „Związek Walki o Niepodległość”. Akt oskarżenia sporządziła Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Bydgoszczy 10.05.1982 (Pg.Śl.II-69/82). Wyrokiem w postępowaniu doraźnym z 3.06.1982 ww. skazany został na karę 1 roku więzienia z zaliczeniem okresu tymczasowego aresztowania od 22.03.1982. Postanowieniem z 25.11.1982 Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego postanowił warunkowo zwolnić ww. z odbywania reszty kary z dniem 1.12.1982. Postanowieniem z 30.10.1989 Sąd POW w Bydgoszczy postanowił wyrok z 3.06.1982 „przebaczyć i puścić w niepamięć” oraz zarządził zatarcie skazania na podstawie ustawy o amnestii z 29.05.1989. IPN By 51/110.
Akta tymczasowo aresztowanego-skazanego, Mariusza Seweryńskiego. 23.03.1982 tymczasowo aresztowany postanowieniem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Bydgoszczy za czynną działalność opozycyjną w okresie stanu wojennego w organizacji „Związek Walki o Niepodległość”. 8.04.1982 osadzony w Areszcie Śledczym w Toruniu. Po skazaniu na 1 rok więzienia wyrokiem Sądu POW w Bydgoszczy z 3.06.1982, z dniem 28.06.1982 osadzony w Zakładzie Karnym w Potulicach. Z dniem 1.12.1982 warunkowo zwolniony z odbywania reszty kary postanowieniem Sądu POW w Bydgoszczy z 25.11.1982. IPN By 98/161 (38/1681).
W dn. 13.06.1983 zarejestrowany przez Wydz. III KW MO w Toruniu pod nr 9405 do Sprawy Operacyjnego Rozpracowywania (SOR) krypt. „Świeca” nr rej. 7702 prowadzonej w okresie 30.01.1982-30.06.1983 przez Wydz. III KW MO w Toruniu. Rozpracowanie operacyjne M. Seweryńskiego i innych dotyczyło „kolportażu ulotek antypaństwowych”. Akta sprawy złożono do archiwum pod sygn. 967/II. Akta o sygn. 967/II zniszczono 26.01.1190. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sąd Najwyższy-Izba Wojskowa wyrokiem z 16.11.1993 (WRN. 148/93) uwzględnił wniosek Naczelnej Prokuratury Wojskowej z 3.09.1993 (Pn.Rew.448/93) o rewizję nadzwyczajną od wyroku z 3.06.1982 i uniewinnił Mariusza Seweryńskiego od zarzucanego mu czynu. Postanowieniem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy z 27.08.1994 (Żo.5/94), zmienionym postanowieniem Sądu Najwyższego-Izby Wojskowej z 27.09.1994 (WZ 194/94), ww. wypłacono odszkodowanie od Skarbu Państwa za niesłuszne skazanie. IPN By 311/408, IPN BU 1209/1153.
.