Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 29-10-2020 13:46

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marek Janusz
Nazwisko: Waszak
Miejsce urodzenia: Aleksandrów Kujawski
Data urodzenia: 18-06-1961
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Joanna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Marek Waszak był rozpracowywany od 6.01.1982 przez Wydz. III KW MO we Włocławku pod nr 4281 w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowywania (SOR) krypt. „Odezwa”. Powodem rozpracowywania było podejrzenie o kolportaż opozycyjnych ulotek w okresie od kwietnia do maja 1982 na terenie Ciechocinka. Sprawę zakończono 16.11.1982 po skazaniu przez Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy. Akta złożono do archiwum pod sygn. 576/II. Akta o sygn. 576/II zniszczono 18.10.1989 za protokołem brakowania nr 14. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta postępowań karnych z lat 1981-1984 prowadzonych przez Wydz. Śledczy KWMO/WUSW we Włocławku zawierające meldunki o wszczęciu śledztw, przedstawieniu zarzutów, postanowienia o umorzeniu dochodzenia. 3.05.1982 Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Bydgoszczy wszczęła śledztwo w trybie doraźnym (Pg.Śl.II-142/82) zlecając przeprowadzenie go Wydz. Śledczemu KW MO we Włocławku (RSD 9/82) w sprawie sporządzania, gromadzenia i kolportażu ulotek antysocjalistycznych. W toku śledztwa za jednego z podejrzanych uznano Marka Waszaka. 21.05.1985 WPG w Bydgoszczy postawiła mu zarzut, iż „w okresie od miesiąca marca do 1.05.1982 w Ciechocinku w celu rozpowszechniania gromadził i sporządzał pisma – ulotki zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny bądź rozruchy oraz zawierające treści lżące i wyszydzające ustrój i naczelne organy PRL, które następnie rozpowszechniał”. Wobec ww. zastosowano środek zapobiegawczy w postaci aresztu tymczasowego przez okres 3 miesięcy od 20.05.1982. Akta zawierają też meldunek o wyroku Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego z 5.08.1982 skazującego ww. na karę 1 roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata oraz karę grzywny. IPN By 073/73 (106/III).
Akta w sprawie karnej przeciwko oskarżonym o kolportaż antysocjalistycznych wydawnictw. Marek Waszak figuruje w aktach jako jeden z oskarżonych w sprawie. Postanowieniem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Bydgoszczy z 21.05.1982 został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące i osadzony w Zakładzie Karnym we Włocławku. Aktem oskarżenia WPG z Bydgoszczy z 14.07.1982 oskarżony o to, że „w okresie od m-ca marca 1982 roku do 1 maja 1982 roku w Ciechocinku woj. włocławskie w celu rozpowszechniania sporządzał, gromadził pisma – ulotki zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy oraz treści lżące i wyszydzające ustrój i naczelne organy PRL, które następnie rozpowszechniał”. Wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy (So.W.311/82) z 5.08.1982 skazany na 1 rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata oraz karę grzywny za to, że „będąc członkiem NSZZ >Solidarność< przy PPUC w Ciechocinku, którego to działalność została zawieszona nie odstąpił od działalności związkowej bowiem w okresie miesiąca marca i kwietnia 1982 r. zbierał i dostarczał do zapoznania się (…) różnego rodzaju nielegalne wydawnictwa propagandowe w postaci biuletynów i wierszy wydawanych przez nielegalne struktury związkowe”. IPN By 51/149.
Akta tymczasowo aresztowanego Marka Waszaka. Postanowieniem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Bydgoszczy (Pg.Śl.II-142/82) z 21.05.1982 tymczasowo aresztowany pod zarzutem sporządzania i gromadzenia opozycyjnych wydawnictw. 2.06.1982 osadzony w Zakładzie Karnym we Włocławku. Zwolniony 6.08.1982 na mocy decyzji Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy o uchyleniu aresztu (So.W.311/82). IPN By 88/8 (31/82/734).
13.10.1982 zarejestrowany przez Wydz. III KW MO we Włocławku pod nr 4935 do Sprawy Operacyjnego Rozpracowywania (SOR) krypt. „Pochód” prowadzonej od 4.05.1982 przez Wydz. III KW MO we Włocławku pod nr 4679. Powodem rozpracowywania było podejrzenie o wykonywanie i kolportaż opozycyjnych ulotek wśród pracowników Państwowego Przedsiębiorstwa Uzdrowisko Ciechocinek. Sprawę zakończono 20.10.1982 po skazaniu go przez Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego za powyższe wyrokiem z 5.08.1982. Akta złożono do archiwum pod sygn. 564/II. Materiały zniszczono 11.10.1989 w Wydziale Zabezpieczenia Operacyjnego WUSW we Włocławku zgodnie z protokołem brakowania akt nr 14 z 18.10.1989. Akta o sygn. 564/II zniszczono 18.10.1989 za protokołem brakowania nr 14. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.