Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-08-2022 07:47

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bernard
Nazwisko: Wojak
Miejsce urodzenia: Lubiki
Data urodzenia: 22-11-1907
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa w sprawie nielegalnego posiadania broni palnej na terenie powiatu słupskiego w grudniu 1947 prowadzonego przeciwko Bernardowi Wojakowi. Bernard Wojak został tymczasowo aresztowany postanowieniem Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Szczecinie z 30.12.1946. W dniu 15.02.1947 został pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Aktem sporządzonym 13.02.1947 przez oficera śledczego PUBP w Słupsku Bernard Wojak został oskarżony o to, że: „od nieustalonego dnia października 1946 do 27.12.1946 na terenie powiatu słupskiego przechowywał bez zezwolenia broń palną wraz z amunicją”. Sprawa podlegała rozpatrzeniu przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Szczecinie. IPN Sz 00101/227 (1612/III).
Materiały administracyjne Wydz. „C” KW MO w Koszalinie zawierające charakterystyki i faktologie opracowane na podstawie akt śledczych, dotyczące wydarzeń z lat 1939-1949 (nielegalne posiadanie broni, rozpowszechnianie wiadomości godzących w ustrój PRL, funkcjonariusz policji niemieckiej, współpraca z Niemcami, odstępstwo od narodowości polskiej, współpraca z Gestapo, wroga propaganda, członek nielegalnej grupy poakowskiej, sabotaż gospodarczy, kradzież mienia państwowego, przynależność do NSDAP i SA, zamach na funkcjonariusza MO). W materiałach znajduje się kwestionariusz osobowy dotyczący Bernarda Wojaka sporządzony 03.02.1976. Zgodnie z kwestionariuszem, od października 1946 do 27.12.1946 w miejscowości Siemianowice pow. słupski posiadał broń palną oraz amunicję bez zezwolenia. 27.12.1946 został aresztowany przez PUBP w Słupsku. Brak danych na temat skazania. Kwestionariusz sporządzono na podstawie akt śledczych o sygn. 1612/III. IPN Sz 00103/291 (429/ADM).
Zatrzymany 14.12.1951 pod zarzutem sabotażu gospodarczego w Centrali Rybnej w Sopocie. Tymczasowo aresztowany 15.12.1951 postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej w Gdańsku (Sb. 132/51). W trakcie śledztwa wykryto, że część pracowników centrali rybnej tworzyła podziemną organizację niepodległościową pod nazwą Polska Organizacja Podziemna "Wolność". Śledztwo zakończono 31.03.1952. Sprawę przekazano do Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku (IV K. 95/52), który 29.04.1952 skazał Bernarda Wojaka na karę łączną 12 lat pozbawienia wolności. Po wniesieniu rewizji Najwyższy Sąd Wojskowy 22.10.1952 uchylił wyrok pierwszej instancji i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia. Ww. uzupełniono zarzuty o to, że wiedząc o istnieniu podziemnej organizacji nie powiadomił o tym władz państwowych. Skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Gdańsku (Sr. 29/53) z 28.01.1953 na karę 6 lat pozbawienia wolności z utratą praw publicznych na 3 lata i przepadek mienia. Orzeczoną karę odbywał w więzieniu w Gdańsku, Sztumie, Rawiczu, Nowogardzie. Na mocy postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku z 15.12.1955 karę złagodzono do 4 lat pozbawienia wolności na mocy amnestii. Zwolniony 16.01.1956. Akta sprawy złożono do archiwum pod sygn. 2173/K. Akta o sygn. K-2173 zniszczono za protokołem brakowania akt nr 1/88. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Materiały administracyjne zawierające karty opracowane przez Wydz. „C” KW MO w Gdańsku w latach 1973-1976, dotyczące czynów przestępczych o charakterze kryminalnym i politycznym popełnionych w latach 1945-1974 na terenie Sopotu i powiatu gdańskiego. W materiałach znajdują się dwie karty na czyn dotyczące Bernarda Wojaka, obie opracowane 02.04.1974: „w 1951 w Sopocie mając wiarygodną wiadomość, że [inna osoba] jest członkiem nielegalnej organizacji [POP – Polska Organizacja Podziemna „Wolność”] nie zawiadomił o tym władzy”. IPN Gd 0046/635 t. 1 (1265/1).
.