Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-01-2024 11:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan Bolesław
Nazwisko: Hanasz
Miejsce urodzenia: Poznań
Data urodzenia: 29-07-1934
Imię ojca: Bolesław
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jan Hanasz 21.10.1965 został zarejestrowany jako Osoba Zabezpieczona (OZ) przez Wydz. II KW MO w Bydgoszczy. Materiały dotyczące ww. 11.01.1967 zostały włączone do teczki zagadnieniowej krypt."Olimpia" nr ewid. 1701, prowadzonej od 11.10.1962 do 05.06.1974 przez Wydz. II KW MO w Bydgoszczy. 05.06.1974 materiały krypt. "Olimpia" włączono do Sprawy Obiektowej (SO) krypt. "Bristol" nr ewid. 9219. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Obiektowa (SO) o krypt. "Atom-2” nr rej. 9624 prowadzona od 06.02.1973 do 26.08.1975 przez Wydz. II KW MO w Toruniu dotycząca Zjednoczonych Zakładów Urządzeń Jądrowych "Polon”, Zakładów Radiochemicznych Urządzeń Laboratoryjnych w Toruniu. Jan Hanasz, aktywny członek Komitetu ds. Badań i Pokojowego Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej PAN. Ww. przebywał w 1973 roku na kosmodronach w ZSRR, gdzie brał udział w eksperymencie kosmicznym. Pracownik naukowy w Pracowni Astrofizyki Zakładu Astronomii PAN w Toruniu, poddany kontroli operacyjnej w ramach powyższej Sprawy Obiektowej. Współautor zbudowanego radio-spektografu, który został zamontowany w wystrzelonym w ZSRR sputniku "Kopernik-500”. Pozostawał w zainteresowaniu Wydz. II KW MO w Bydgoszczy w 1974 roku. Informacje o ww. zostały umieszczone w teczce zagadnieniowej krypt. "Olimpia” do nr. 1701/65. Sprawa 16.10.1975 została zakończona decyzją Departamentu II MSW w Warszawie. IPN By 083/2 t. 2 (2/IV).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Spektrum” nr rej. 13207 prowadzona od 26.08.1985 do 11.01.1989 przez Wydz. III WUSW w Toruniu dot. budowy nadajnika telewizyjnego przez działaczy toruńskiej opozycji w celu wyemitowania programu o charakterze antypaństwowym. Jan Hanasz, kierownik Zakładu Astrofizyki PAN w Toruniu, został zarejestrowany do powyższej sprawy pod nr 13384 jako podejrzany o udział w przygotowaniu napisu "Bojkot wyborów naszym obowiązkiem-Solidarność Toruń”, który pojawił się Programie Pierwszym 14 i 26 września 1985. W trakcie przeszukania mieszkania ww. znaleziono elementy anteny telewizyjnej, 6 matryc do sporządzania ulotek, w tym jedną przy pomocy której wykonano prawdopodobnie 71 numer "Tygodnika Wojennego”. Zwolniony z pracy. Sprawa zakończyła się skierowaniem sprawy do sądu i wyrokiem skazującym. Warunkowo przyjęty do pracy w PAN w Toruniu, z zobowiązaniem o niepodejmowaniu "wrogiej działalności”. W aktach znajduje się informacja o zastrzeżeniu wyjazdów do "Wszystkich Krajów Świata", które zostało przedłużone o 2 lata w momencie, kiedy ww. ubiegał się o wyjazd na konferencję naukową do ZSRR 30.11.1987. Inwigilowany przez Tajnych Współpracowników (TW) pseud. "Optyk” i "Daniel”. Akta złożone do archiwum pod sygn. 2231/II zniszczono 11.01.1990 przez Wydz. SiA WUSW w Toruniu. Zachował się mikrofilm. IPN By 0104/286/J (2231/2).
Akta śledztwa prowadzonego od 16.09.1985 do 16.12.1985 przez Wydz. Śledczy WUSW w Toruniu (RSD- 12/85) w sprawie wyemitowania w programie pierwszym TV haseł antywyborczych i antyrządowych. Jan Hanasz zatrzymany 26.09.1985 w mieszkaniu osoby, u której znajdowały się urządzenia do emisji programu telewizyjnego.Tymczasowo aresztowany 28.09.1985 i umieszczony w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy. Tego samego dnia dokonano przeszukania jego mieszkania. W trakcie przesłuchania nie przyznał się do zarzucanych mu czynów, odmówił szczegółowych wyjaśnień. W toku śledztwa ustalono, że: "w okresie od 14.09.1985 do 26.09.1985 w Toruniu, działając wspólnie z innym emitował przy użyciu urządzenia nadawczego w programie 1 TV hasła antywyborcze i antyrządowe, mogące wywołać niepokój publiczny bądź rozruchy. W tym samym miejscu i czasie posiadał bez wymaganego zezwolenia radiowy aparat nadawczy przystosowany do emisji programu telewizyjnego”. Akta złożono do archiwum pod sygn.163/III. IPN By 082/110 t. 1-2 (163/III).
Akta podręczne prokuratora (1Ds. 1870/85) prowadzone od 17.09.1985 do 23.12.1985 przez Prokuraturę Rejonową w Toruniu w sprawie wyemitowania 14.09.1985 i 26.09.1985 w TV haseł antywyborczych i antyrządowych. Jan Hanasz tymczasowo aresztowany 28.09.1985 i umieszczony w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy. W trakcie przesłuchania nie przyznał się do zarzucanych mu czynów, odmówił szczegółowych wyjaśnień. 23.12.1985 został oskarżony o to, że: "w okresie od 14.09.1985 do 26.09.1985 w Toruniu, działając wspólnie z innym emitował przy użyciu urządzenia nadawczego w programie pierwszym TV hasła antywyborcze i antyrządowe, mogące wywołać niepokój publiczny bądź rozruchy. W tym samym miejscu i czasie posiadał bez wymaganego zezwolenia radiowy aparat nadawczy przystosowany do emisji programu telewizyjnego”. IPN By 85/506.
Akta nadzoru prokuratorskiego (Dsn. 123/85) prowadzone od 30.09.1985 do 30.04.1986 przez Prokuraturę Wojewódzką w Toruniu w sprawie nawoływania do wywołania niepokoju publicznego przy użyciu urządzeń nadawczych. Sprawa dotyczyła wyemitowania 14.09.1985 i 26.09.1985 w programie pierwszym TV haseł antywyborczych i antyrządowych. 3.10.1985 została objęta nadzorem przez Departament II Prokuratury Generalnej. Jan Hanasz figuruje w aktach jako osoba objęta śledztwem prowadzonym przez Wydz. Śledczy WUSW w Toruniu (12/85) i przez Prokuraturę Rejonową w Toruniu (1870/85). Skazany 22.01.1986 wyrokiem Sądu Rejonowego w Toruniu (II-K-1525/85) na 1,5 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na 3 lata i ukarany grzywną za wyemitowanie w programie pierwszym TV haseł antywyborczych i antyrządowych. Prokuratura Rejonowa w Toruniu (1DS. 1870/85) 19.03.1986 złożyła rewizję od wyroku Sądu Rejonowego w Toruniu (II-K-1525/85) z 22.01.1986. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Toruniu Wydz. II Karnego (II Kr.505/86) z 30.10.1986 postępowanie karne względem ww. zostało umorzone, nastąpił przepadek dowodu rzeczowego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 17 lipca 1986 o szczególnym postępowaniu wobec sprawców niektórych przestępstw. IPN By 87/3.
Akta sprawy karnej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Toruniu (II K 1525/85) dotyczące Jana Hanasza, oskarżonego o wyemitowanie 14.09.1985 i 26.09.1985 w TV haseł antywyborczych i antyrządowych. Wyrokiem sądu z 22.01.1986 ww. został uznany winnym zarzucanych mu aktem oskarżenia czynów tj. tego że: "w okresie od 14.09.1985 do 26.09.1985 w Toruniu, działając wspólnie z innym emitował przy użyciu urządzenia nadawczego w programie 1 TV hasła antywyborcze i antyrządowe, mogące wywołać niepokój publiczny bądź rozruchy. W tym samym miejscu i czasie posiadał bez wymaganego zezwolenia radiowy aparat nadawczy przystosowany do emisji programu telewizyjnego”. Skazany na karę 1,6 pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na 3 lata i ukarany grzywną. Prokuratura Rejonowa w Toruniu (1DS. 1870/85) 19.03.1986 złożyła rewizję od wyroku Sądu Rejonowego w Toruniu (II-K-1525/85) z 22.01.1986. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Toruniu Wydz. II Karnego (II Kr.505/86) z 30.10.1986 postępowanie karne względem Jana Hanasza zostało umorzone, nastąpił przepadek dowodu rzeczowego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 17 lipca 1986 o szczególnym postępowaniu wobec sprawców niektórych przestępstw. IPN By 134/657-660.
Akta tymczasowo aresztowanego Jana Hanasza prowadzone od 23.10.1985 do 22.01.1986. Tymczasowo aresztowany 28.09.1985 na mocy postanowienia Prokuratury Rejonowej w Toruniu (1Ds. 1870/85) w związku z wyemitowaniem 14.09.1985 i 26.09.1985 w TV haseł antywyborczych i antyrządowych. Od 16.01.1986 przebywał w Areszcie Śledczym w Toruniu. Zwolniony z Aresztu Śledczego w Toruniu 22.01.1986 z powodu uchylenia aresztu. IPN By 232/10.
Akta postępowania wyjaśniającego (J-0222/87) prowadzonego od 22.10.1987 do 24.10.1987 przez Wydz. Śledczy WUSW w Toruniu w sprawie gromadzenia, przewożenia nielegalnych wydawnictw. Jan Hanasz został zatrzymany 22.10.1987 na dworcu PKP w Toruniu. Znaleziono przy nim materiały bezdebitowe (pisma Międzyzakładowego Komitetu Koordynacyjnego "Wola" nr 21-24, Tygodnik Mazowsze "Solidarność" nr 219-220, Tygodnik NSZZ "Solidarność", "Robotnik"). Tego samego dnia przeszukano jego mieszkanie. Ww. został zatrzymany w celu zarekwirowania urządzenia do sterowania elektronicznego nadajnikiem emitującym fale radiowe w zakresie kanału pierwszego TV. Powyższe urządzenie miał przywieść z terenu Gdańska. Nie znaleziono przy ww. urządzenia. Jan Hanasz został zwolniony z KW MO w Toruniu. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 211/III. IPN By 082/157 (211/III).
Niektóre aspekty sytuacji społeczno-politycznej i ekonomicznej PRL w latach 1988-1989. Akta dotyczące "Okrągłego Stołu”- stanowisko i ocena J. Urbana, podważającego wiarygodność informacji MSW. Notatka do informacji dziennej. Jan Hanasz figuruje w propozycjach personalnych do rozmów przy "Okrągłym Stole” z 06.09.1988 jako przedstawiciel Solidarności. Działacz Regionu Toruńskiego, wybitny konstruktor w zakresie astrofizyki. IPN BU 0296/258 t. 3.
Akta paszportowe prowadzone od 15.08.1964 do przez Biuro Paszportów MSW w Warszawie. Akta były wypożyczane 10.08.1987 przez Wydz. III WUSW w Toruniu. W aktach znajduje się odmowa wyjazdu do ZSRR z 27.11.1987, wniesiona przez Wydz. V WUSW w Toruniu, na podstawie zastrzeżenia Z-I-1601 do "Wszystkich Krajów Świata" ze względu na "wrogą postawę ” J. Hanasza. Kolejna odmowa dotyczyła wyjazdu służbowego do ZSRR 1.04.1988, na podstawie zastrzeżenia Z-I-1601 do "Wszystkich Krajów Świata", które było ważne do 7.01.1988 Zastrzeżenie zostało przedłużone przez Wydz. V WUSW w Toruniu 14.12.1987 na okres 2 lat tj. do 7.01.1990. Sprawę wyjazdu służbowego ww. rozpatrywał Departament III MSW w Warszawie. Jan Hanasz, pracownik naukowy Centrum Astronomicznego PAN w Toruniu, inicjator akcji petycyjnej w 1982 roku, mającej na celu zwolnienie z internowania przewodniczącego Zarządu NSZZ "Solidarność” w Toruniu. Kierował "nielegalną" rozgłośnią radiową byłej Solidarności w 1983 roku w Toruniu. Zatrzymany 26.09.1985 podczas emitowania nielegalnej audycji wzywającej do bojkotu wyborów do sejmu. Czołowy lider opozycji, uczestniczył w wiecach organizowanych przez NSZZ "Solidarność” w maju 1988. Departament III MSW w Warszawie podtrzymał decyzję odmowną wydania paszportu i przedłużenie zastrzeżenia wydanego przez Wydz. V WUSW w Toruniu na okres 2 lat. Trzecia odmowa została wydana 12.11.1988 ze względu na aktualne zastrzeżenie zgodnie z art.4 ust.2 pkt.2 Ustawy p paszportach z dnia 17.06.1959. Zastrzeżenie Z-I-1601 zostało anulowane 7.04.1989 w związku z prowadzeniem eksperymentalnych badań naukowych w ZSRR, których inicjatorem był J. Hanasz. IPN BU 1386/495462 (EAPP 495462), IPN By 681/115727 (EATO 115727).
.