Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Jakubowski
Miejsce urodzenia: Nitaur
Data urodzenia: 16-05-1941
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kontrola operacyjna Jana Jakubowskiego w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Kozak” zarejestrowanego 14.01.1982 przez Wydz. II KW MO w Gdańsku pod nr rej. 42181. Następnie prowadzenie sprawy przejął Wydz. III-1 KW MO/WUSW w Gdańsku. Jako powód rozpracowywania podano: „będąc dziennikarzem redakcji «Czas» na terenie Gdańska prowadził działalność antypaństwową". Sprawę zakończono z powodu "zaniechania wrogiej działalności" i wyrejestrowano 4.07.1985, a akta złożono do archiwum pod sygn. 18884/II. Akt o sygn. 18884/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i ZSKO.
Akta kontrolne śledztwa w sprawie opracowania, przechowywania i rozpowszechniania podziemnego wydawnictwa opozycyjnego pt. "Nasze dziś i jutro" w Sopocie w roku 1982. Jan Jakubowski figuruje w wykazie kontaktów jednej z głównych podejrzanych w sprawie z 30.12.1982 jako „negatywnie zweryfikowany” dziennikarz czasopisma „Czas”, sympatyzujący z NSZZ „Solidarność”, kontrolowany operacyjnie w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE). IPN Gd 013/117 t. 1 (8524/III).
Podziemne czasopismo „Kurs. Niezależny miesięcznik literacki, nr 8” pozyskany przez WUSW w Elblągu. W czasopiśmie opublikowano artykuł Jana Jakubowskiego pt. „Wiara i patriotyzm (o twórczości Bronisławy Ostrowskiej)”. IPN Gd 07/54 t. 2/8 (55/2).
Zarejestrowany 27.11.1985 przez Inspektorat I WUSW w Gdańsku pod nr rej. 52767 jako „osoba zabezpieczona” (OZ). 27.01.1986 prowadzenie sprawy przejął Inspektorat II WUSW w Gdańsku. Wyrejestrowany 23.01.1990. Materiały zniszczono w Wydz. Studiów i Analiz WUSW w Gdańsku. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i ZSKO.
17.12.1987 obserwowany w miejscu pracy przez Wydz. "B" WUSW w Gdańsku. Szyfrogram z obserwacji wysłano do Naczelnika Wydz. IX Biura "B" MSW. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
.