Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof Mirosław
Nazwisko: Murczkiewicz
Miejsce urodzenia: Wrocław
Data urodzenia: 01-02-1956
Imię ojca: Mieczysław
Imię matki: Alina
Znany/a też jako:
Kciuk


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta prokuratorskie Sprawa dot. grupy osób podejrzanych o działalność w nielegalnych strukturach NSZZ "Solidarność". 14.11.1983 sporządzono przeciwko K. Murczkiewiczowi akt oskarżenia z powodu prowadzenia działalności w "tajnym związku, którego ustrój i cel miały pozostać tajemnicą wobec organów państwowych" oraz organizowania przejazdów i transportu "w ramach tzw. Regionalnego Komitetu Strajkowego" (przewoził działacza solidarnościowego ściganego listem gończym, pomagał w ukrywaniu go, przez co utrudniał prowadzone wobec niego postępowanie karne). IPN Wr 33/244 (III Dsn 14/83/Wr)
Akta tymczasowo aresztowanego-skazanego Zatrzymany 24.04.1983, następnie aresztowany na mocy postanowienia Prokuratury Rejonowej dla Dzielnicy Wrocław-Śródmieście z 26.04.1983 z powodu podejrzenia o udział w tajnych strukturach b. NSZZ "Solidarność" oraz organizowanie przejazdów i transportu "w ramach tzw. Regionalnego Komitetu Strajkowego". IPN Wr 28/200 (83/83)
Akta śledcze Materiały wyłączono ze sprawy RSD 16/83 rejestrowanej 3.05.1983 przez Wydz. Śledczy KWMO we Wrocławiu. Zatrzymany z powodu podejrzenia "o udział w nielegalnym związku >>Solidarność<<" oraz o ukrywanie poszukiwanego listem gończym działacza "Solidarności". IPN Wr 039/11365 (24610/III)
Akta sądowe Wyrokiem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieście z 11.01.1984 skazany za prowadzenie działalności w "tajnym związku, którego ustrój i cel miały pozostać tajemnicą wobec organów państwowych", organizowanie przejazdów i transportu "w ramach tzw. Regionalnego Komitetu Strajkowego", ukrywanie ściganego listem gończym działacza opozycji i utrudnianie prowadzonego wobec niego postępowania karnego na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres 3 lat. IPN Wr 20/60 (III K 1293/83)
Akta paszportowe Postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę do wszystkich państw wniesione przez Wydz. Śledczy KWMO we Wrocławiu na okres 10.05.1983 - 10.05.1985 z powodu kontynuowania działalności w NSZZ "Solidarność". EAWR 98004
.